صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
Main Entry : سفلائی ، مائده
Title Proper : ارتباط سطح سرمي Zinc با شدت آکنه ولگاريس در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني اردبيل
First Statment of Responsibility : نگارش مائده سفلائی ; استاد راهنما مجید رستمی ; استاد مشاور افشان شرقی .
College : دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ، دانشکده پزشکی
Academic Year : 1390
Text of note : پایان نامه دکترای حرفه ای پزشکی
page No : 64 ص : مصور; تصویر ، جدول و نمودار.
Abstract : زمینه و هدف : بیماری آکنه ولگاریس بیماری شایع دوران بلوغ است که به صورت شایع ترین بیماری واحد پیلو سباسه و بیماری مزمن التهابی فولیکول سباسه بیان میشود. . این بیماری به علت افزایش فعالیت غدد سباسه ایجاد می شود.مناطق معمول بثورات، شامل پوست صورت وقدام سینه وپشت است که بیشترین تعداد غدد سباسه را دارد.ضایعات پوستی به 2 فرم التهابی (پاپول، پوسچول ،ندول و کیست) و غیرالتهابی (کمدون سر سفید و کمدون سر سیاه) است. سن شایع بیماری عمدتا"در دوران جوانی است و با شیوع کمتر در دوران بزرگسالی نیزمشاهده میشود. این بیماری شیوع بسیار بالایی دارد و اهمیت فراوانی در مسائل زیبایی وظاهری افراد دارد . مواد روش : مطالعه به صورت مطالعه مورد-شاهد انجام شد.نمونه مورد مطالعه شامل 100 نفر افراد مبتلا به آکنه ولگاریس بودند که به درمانگاه تخصصی پوست بیمارستان امام خمینی اردبیل مراجعه کردند و 100 نفر افراد هم سن و هم جنس سالم را انتخاب کرده و سطح سرمی روی در این 2 گروه از طریق آزمایشات بیوشیمیایی اندازه گیری شد. سپس یافته ها از طریق آزمون student t test توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با هم مقایسه شد. اختلاف میانگین سطح سرمی روی در 2 گروه مورد مطالعه ،با مقدار p<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد. نتایج : از بین 100 نفر افراد مورد مطالعه ،17 نفر مذکر و 83 نفر مونث بودند.میانگین سنی بیماران 39/21 سال بود.در بین بیماران 64 % در گروه Mild قرار داشتند که بیشترین فراوانی را دارند.میانگین سطح سرمی روی در بیماران 81.31 و در افراد سالم 82.63 بود که با (p<0.028 )ارتباط معنی داری بین سطح سرمی روی و شدت بثورات بیماران گزارش شد. هم چنین در این مطالعه میان سطح سرمی روی و نوع ضایعه ایجاد شده و محل درگیر، ارتباط معنی داری گزارش شد. در این مطالعه میان سطح سرمی روی و جنس بیماران و طول مدت بیماری آنها ارتباط معنی داری وجود نداشت. و هم چنین میان سطح سرمی روی بیماران و افراد سالم ارتباط معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری : این مطالعه نشان داد که ارتباط معنا داری میان سطح سرمی روی و شدت بیماری و نوع ضایعه و محل درگیر، وجود دارد.
: Bachground & aim: Acne vulgaris is a common human skin disease, characterized by areas of skin with seborrhea , comedones (blackheads and whiteheads), papules , pustules , nodules and possibly scarring. Acne affects mostly skin with the densest population of sebaceous follicles; these areas include the face, the upper part of the chest, and the back. Severe acne is inflammatory, but acne can also manifest in noninflammatory forms.Acne occurs most commonly during adolescence, and often continues into adulthood. Acne affects in males and females but the most sever forms of acne occur more frequently in males. Materials & Methods: This study has been done as a case study. case study sample consisted of 100 people with Acne vulgaris disease who had referd to skin clinics of Emam. KHomeyni hospital. 100 healthy people who had the same sex & same age were selected & then zinc serum levels were measured on this 2 groups. Through biochemical experiments. Then the fnding were analyzed by student t –test by spss software & compared & average different of zinc serum levels in 2 groups by p<0.05 was considered miningful. Result:Among 100 case study sample, 17 people were male & 83 were female.the mean of age is 21.39 years old..The common type of disease is Mild (64%). The average zinc serum levels in patients is 81.31 & 82.63 in healthly people that p<0.598 was'n meaningful difference between zinc serum level on 2 groups & was'nt meaningful difference between zinc serum level & sex & duration. But was meaningful difference between zinc serum level & severity of acne (p<0.028 ) & forms & zone of acne . Conclusion: Meaningful relation between reduction of zinc serum level & severity of acne & forms & zone of acne
Subject : روی
: آکنه ولگاریس
: سطح سرمی
: Zinc
: Acne vulgaris
: Serum level

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:259353
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۲/۲۶
کاربران آنلاین:107
بازدید امروز:428
بازدید کل:2018216

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN