صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
Main Entry : ایجادیان ، سحر
Title Proper : اثر شکل دندان های قدامی بر زیبایی لبخند درک شده توسط مراجعین به کلینیک دانشکده دندانپزشکی اردبیل در سال 1392
First Statment of Responsibility : نگارش سحر ایجادیان ; استاد راهنما کریم جعفری کفاش ; استاد راهنما سمیه حکمت فر ; استاد مشاور سعیده اصدق .
College : دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ، دانشکده دندانپزشکی
Academic Year : 1392
Text of note : پایان نامه دکتری حرفه ای دندانپزشکی
page No : 45 ص :مصور; جدول و نمودار.
Abstract : مقدمه: لبخند یکی از موثرترین شاخص های زیبایی چهره می باشد.که در حیطه کار دندانپزشکان است و جایگاه یک لبخند زیبا بسیار حائز اهمیت است.یک لبخند جذاب و زیبا مقبولیت فردرا در جامعه با افزایش تاثیر وی بر روابط اجتماعی بهبود می بخشد.صورت مهمترین فاکتور فردی در تعیین ظاهر فیزیکی افراد است ،دهان و دندان به عنوان اساس زیبایی صورت مدنظر میباشد.باتوجه به اهمیت موضوع،هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر شکل دندان های قدامی بر زیبایی لبخند درک شده توسط مراجعین به کلینیک دانشکده دندانپزشکی شهر اردبیل می باشد. مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی که بر روی300نفر از مراجعین به کلینیک دانشکده دندانپزشکی شهر اردبیل انجام شد. که اثر شکل دندان های قدامی بر زیبایی لبخند درک شده توسط مراجعین مورد بررسی قرار گرفت.پس از تهیه عکس مربوط به 6نوع لبخند،این عکس ها به مراجعین در کلینیک دانشکده دندانپزشکی نشان داده شد و میزان امتیازدهی بین(1تا10)برای هر عکس در نظر گرفته شد.این اطلاعات در فرم اطلاعاتی مربوطه ثبت گردیده سپس داده ها در نرم افزارSpssوارد شده و مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: 50درصد افراد شرکت کننده در مطالعه زن و50درصد مرد بودند.با توجه به نتایج مطالعه،تاثیر شکل دندان های قدامی بر زیبایی لبخند از نظر افراد با جنسیت مختلف متفاوت بود.ولی بر اساس سن و میزان تحصیلات نسبت به شکل دندان ها هیچ اختلاف معنی داری وجود نداشت.مراجعین امتیازات کاملاً متفاوتی به اینسیزورهای مربعی،گردمربعی و گرد دادند.بطوری که میانگین امتیازات برای اینسیزورهای مربعی به صورت چشمگیری کمتر از دو شکل دیگر اینسیزور بود.وهمچنین طبق نتایج بدست آمده،بیشترین تصویرهای مورد انتخاب از نظر سن ،جنس و میزان تحصیلات تصویر4(هر دو زاویه مزیال و دیستال های سانترال و لترال گرد شده و کانین flat)و تصویر1 (بر اساسRound بودن هردو زاویه دندانهای سانترال ولترال وهمچنین کانینPointed) بود. نتيجه گيري: سن و میزان تحصیلات افراد عادی،درک زیباشناسی آنها را از شکل دندانهای قدامی تحت تاثیر قرار نمی دهد.شکل اینسیزور عامل اصلی سلیقه زیبایی شناسی افراد می باشد،و اینسیزورهای گرد زیباترین نوع انتخاب شدند. و شکل دندان کانین بر مشاهدات زیباشناسی افراد عادی از نگاه مردان تاثیر چندانی نداشت.
: Introduction: Smile is an important factor in esthetic preferences. A pleasant smile effects the way a person is treated by others in a society. Face is the most important factor of attractiveness. Mouth and teeth improve attractiveness of a person as a basis of facial esthetic. The aim of this study is to evaluate the effect of the shape of anterior teeth on the laypeople’s perception of smile esthetics in Ardabil dental faculty clinic in 1392. Materials and methods: In this descriptive cross-sectional study, conducted 300 laypeople in dental faculty clinic in Ardabil, the effect of anterior teeth form on the laypeople’s perception of smile esthetics is studied. After providing 6 images of smile variation, they were shown to the laypeople in dental faculty clinic, score scale ranging from 1-10. The resulted data were recorded in data questionnaire, and then were analyzed by SPSS software. Results: Participants were 50% male and 50% female. Based on results from this study the effect of anterior teeth form on esthetic smile indicated a difference between the different sex and age group of lay judge’s rank preferences. But there was no difference between age and education in relevance to teeth form. The judge considered quite different scales for square, square-round and round incisors, so that the mean scale of square incisors was significantly less than two other incisors. Also, according to resulted, the most preferred image, regarding age, sex and education were image 4 (both mesial and central distal edges and round lateral and flat canines) and image 1 (based on roundness of both central and lateral and pointed canines). Conclusion: Age and education of laypeople don’t affect their esthetic perception of the anterior teeth form. Incisor shape was the basic factor of their esthetic preference and the round incisors were the most attractive the canine shape not influenced on the laypeople’s especially in men’s view esthetic perception.
Subject : زیبایی لبخند
: دندان های قدامی
: درک زیبایی لبخند
: عکس
: Smile aesthetics
: anterior teeth
: esthetic smile perception
: picture

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:259353
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۲/۲۶
کاربران آنلاین:108
بازدید امروز:429
بازدید کل:2018217

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN