صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : اردانه، فاطمه
: Fatemeh Ardaneh
عنوان اصلی : بررسی وضعیت سلامت سالمندان شهر سبزوار-‮‭1396‬
عنوان اصلی به زبان ديگر : ‮‭2017 -Assessment Of Health Statuse Of Elderly Sabzevar City‬
پژوهشگر : /فاطمه اردانه
استاد راهنما : ؛ جواد گنجلو
استاد مشاور : ؛ رحیم اکرمی، اکرم قنبری مقدم
محل تحصیل : علوم پزشکی سبزوار
محل تحصیل : : پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‮‭۱۳۹۶‬
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری سالمندی
تاریخ دفاع : ‮‭۱۳۹۶/۰۹/۱۱‬
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی سبزوار
چکيده : هدف و پیش زمینه :سالمندی فرایند تغییرات پیشرونده و غیر قابل بازگشتی است که بر تمام ابعاد سلامت تاثیر گذار است .این امر باعث شده است، ابتلا به شرایط مزمن و ناتوان کننده در دوران سالمندی یکی از مهمترین و شایعترین مشکلات این دوران باشد .به نحوی که ‮‭4/77‬ درصد سالمندان که سن بالای ‮‭60‬ سال داشته اند، ابتلا به حداقل یک بیماری مزمن را گزارش کرده اند .هدف کلی این مطالعه بررسی وضعیت سالمندان شهر سبزوار می باشد که تا کنون اطلاعات دقیقی از آن ها ارائه نشده است .مواد و روش ها :این مطالعه، مطالعه ی توصیفی می باشد .جامعه ی آماری شرکت کننده در این پژوهش ‮‭400‬ سالمند ‮‭60‬ سال و بالاتر شهر سبزوار بوده اند که به روش تسهیم به نسبت از ‮‭6‬ مرکز بهداشت و دو خانه ی سالمندان)پدر و مادر (وارد پژوهش شده اند .داده ها از طریق دو پرسشنامه ی اطلاعات جمعیت شناختی و ‮‭HUI3‬ و از طریق مصاحبه جمع آوری شده اند .جهت تحلیل یافته ها از نرم افزار ‮‭STATA‬ و آزمون های آمار توصیفی، کای- اسکوئر و فیشر بهره برده شده است .یافته ها :از ‮‭400‬ سالمند شرکت کننده در پژوهش ‮‭183‬ نفر ‮‭( 8/45‬درصد (مرد و ‮‭217‬ نفر ‮‭(3/54‬درصد (زن بوده اند و میانگین سنی سالمندان پژوهش ‮‭3/9‬ ▒ ‮‭5/71‬ بوده است ‮‭8/5‬ .درصد سالمندان از نظر سطح سلامت کلی در سطح عالی و در مقابل ‮‭67‬ درصد آنان در سطح ضعیفی بوده اند و سطح سلامت سالمندان با جنسیت، سن، تحصیلات، اشتغال و ابتلا به بیماری های مزمن رابطه ی معناداری داشته است‮‭Value ). - (001/0>P‬نتیجه‌صگیری :نتایج حاصله نشان داده است‌؛ افراد مسن تر، زنان، سالمندان تنها، بیکار و سالمندانی که بیماری های مزمن بیشتری را گزارش نموده اند از نظر وضعیت سلامت در سطح پایین تری بوده اند .کلید واژه ها :وضعیت سلامت- سالمندی- شهر سبزوار
: square and Fisher tests have been used. Results: According to the findings, among the 400 elderly participants, 183 participants (45.8 ) were male and 217 (54.3 ) were female and the average age of the elderly was 71 -making institutions in recent years and findings suggest that 77.4 of the elderly over the age of 60 have reported at least one chronic illness. This study aimed to evaluate the situation of the elderly in Sabzevar, which there has been no detailed information about it so far. Materials and Methods: This is a descriptive study. The statistical population of this study consisted of 400 elderly people aged 60 years and over in Sabzevar who were selected from 6 health centers and two nursing homes using a prorata method (parents). Data were collected through two demographic information questionnaires, HUI3 and interviews. To analyze the findings, STSTA software, descriptive statistics, chi-Aim and background: The issue of aging, in general, has become one of the most controversial issues, both in the field of research and decision▒Sabzevar City - Seniority -Value <0.001). Conclusion: The results showed that the elderly, women, alone elderly, the unemployed and the elderly who reported having chronic diseases were at a lower level in terms of health status. Keywords: Health Status - 3.9. In terms of overall level of health, 5.8 of the elderly were in high level and 67 in poor condition and there was a significant relationship between the level of health of the elderly with gender, age, education, occupation and chronic diseases (P

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:274426
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۱/۲۹
کاربران آنلاین:139
بازدید امروز:337
بازدید کل:2036317

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN