صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : غفور، ایده
عنوان اصلی : بررسی اثربخشی درمان کمکی با آریپیپرازول بر علائم وسواسی جبری بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا
پژوهشگر : /ایده غفور
استاد راهنما : ؛ دکتر عباس مسعودزاده
استاد مشاور : ؛ دکتر نرجس هندویی، دکتر رضاعلی محمدپور
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی(فلوشیپ)
رشته تحصیلی : روانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۷
صفحه شمار : ‮‭۶۶‬ص.‬
چکيده : مقدمه :حدود یک سوم بیماران اسکیزوفرنیا دچار علائم وسواس جبری می شوند که تجویز داروهای آنتی سایکوتیک آتیپیکال سبب تشدید این علائم می شود .برخی از مطالعات گزارش مورد و همگروهی احتمال تاثیر آریپیپرازول بر کاهش علائم وسواس جبری را گزارش کردند .مطالعه حاضر به صورت کارآزمایی بالینی با هدف بررسی اثربخشی درمان کمکی با آریپیپرازول بر علائم وسواسی جبری بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا اجرا شد .روش اجرا :طی یک مطالعه بالینی تصادفی دوسویه کور، تعداد ‮‭34‬ بیمار که بر اساس معیار ورود و خروج انتخاب شده بودند، پس از بلوک بندی و همسان سازی اطلاعات اولیه به طور تصادفی در دو گروه مداخله( قرص آریپیپرازول) و کنترل( دارونما) قرار گرفتند .داده ها شامل علائم وسواسی جبری به کمک مقیاس وسواس ییل-براون‮‭BOCS)- (Y‬،‮‭Global Assessment of Functioning (GAF)‬ ، علائم مثبت، منفی و کلی بیماران به کمک مقیاس ‮‭Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)‬ عوارض اکستراپیرامیدال توسط ‮‭Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS)‬ و ‮‭Barnes Akathisia Rating Scale (BARS)‬ و آکاتژیا توسط‮‭Angus Scale (SAS) - Simpson‬در ابتدای مطالعه، پایان هفته چهارم و پایان هفته ششم ارزیابی شدند .داده ها به کمک نرم افزار ‮‭SPSS‬ و با تست های کای دو( در صورت نیاز تست دقیق فیشر) و آزمون های ‮‭t‬ تحلیل شد و ‮‭P>0.05‬ از نظر آماری معنادار در نظر گفته شد .نتایج :اطلاعات اولیه بیماران شامل، سن، جنس، مکان زندگی، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، استعمال سیگار و مدت بیماری بین دو گروه یکسان بود .‮‭(P>0.05)‬ علاوه بر این، عملکرد کلی بیماران، شدت وسواس، علائم مثبت، منفی و عمومی، عوارض اکستراپیرامیدال بر اساس دو سنجه ‮‭AIMS‬ و ‮‭SAS‬ و شدت و میزان بروز آکاتژیا در ابتدای مطالعه بین گروه های مداخله و کنترل تفاوت معناداری نداشت .‮‭(P>0.05)‬ در هر دو گروه در طی مطالعه شدت وسواس کاهش پیدا کرد اما تفاوت شدت وسواس بیماران دو گروه معنادار نبود .‮‭(P>0.05)‬ با این حال، آریپیپرازول در تمام بیماران گروه مداخله (
: ‮‭)100‬ سبب کاهش امتیاز‮‭BOCS - Y‬شده بود درحالی که متیاز‮‭BOCS - Y‬تقریبا در
: ‮‭30‬ بیماران گروه دارونما کاهشی نداشت .‮‭)P=0.015(‬ عملکرد کلی در بیماران گروه مداخله به طور معناداری بهتر شد ‮‭)P=0.041(‬ در حالی که در گروه دارونما تفاوت معناداری در طی مطالعه مشاهده نشد .‮‭)P=0.332(‬ با وجود اینکه بهبود علائم مثبت، منفی و عمومی بیماران( بر اساس مقیاس) ‮‭PANSS‬ در هر گروه جداگانه مشاهده شد ‮‭)P>0.05(‬ اما بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت .‮‭)P<0.05(‬ میزان بروز عوارض اکستراپیرامیدال( بر اساس مقیاس ‮‭AIMS‬ و)‮‭SAS‬ ، آکاتژیا( بر اساس مقیاس) ‮‭BARS‬ و عوارض عمومی مانند یبوست، سردرد و آژیتاسیون در طی مطالعه در دو گروه یکسان بود .‮‭)P<0.05(‬ بحث :افرودن آریپیپرازول به درمان آنتی سایکوتیک بیماران اسکیزوفرنیا مبتلا به وسواس جبری، تفاوتی با دارونما در کاهش شدت وسواس، علائم مثبت، منفی و عمومی اسکیزوفرنیا ندارد اما اثر آن بر عملکرد بیماران بهتر از دارونما بود .علاوه بر این، افزودن آریپیپرازول سبب بروز عوارض بیشتر در بیماران نشد.
کلیدواژه : اسکیزوفرنی - دارو درمانی ، اختلال وسواس اجباری ، کمک داروها

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:285081
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۱۲/۲۸
کاربران آنلاین:234
بازدید امروز:484
بازدید کل:2349999

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN