صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : هاشمی،مائده سادات‌،نگارنده
عنوان اصلی : مقایسه هزینه‌های واقعی خدمات مندرج در صورتحساب اعمال جراحی گلوبال با تعرفه مصوب در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1395
پژوهشگر : / مائده سادات‌هاشمی
استاد راهنما : دکتر احسان زارعی
استاد مشاور : دکتر عباس دانش کهن
محل تحصیل : : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، شهریور97
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
صفحه شمار : ‮ز،‭۱۴۰‬ص.:جدول،نمودار+۱ لوح فشرده‬
چکيده : نظام پرداخت گلوبال از سال 1378 در ایران به اجرا در آمد. پس از پیاده سازی طرح تحول نظام سلامت و افزایش چشمگیر تعرفه‌ها، همچنان تفاوت‌های معناداری بین هزینه‌های واقعی اعمال جراحی گلوبال با تعرفه‌های مصوب شورای عالی بیمه وجود دارد. این مطالعه با هدف مقایسه هزینه‌های واقعی خدمات مندرج در صورتحساب اعمال جراحی گلوبال با تعرفه مصوب در سه بیمارستان‌ منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1395 صورت پذیرفته است . مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی و مقطعی می‌باشد. اطلاعات هزینه‌ای کلیه اعمال جراحی گلوبال که در سال 95 در سه بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام پذیرفته بود از سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) استخراج شده است. اطلاعات مورد نیاز در مورد تعرفه اعمال جراحی گلوبال نیز از بخشنامه سالیانه شورای عالی بیمه استخراج گردیده است. از روش‌های آمار توصیفی به منظور توصیف داده‌ها، آزمون آنالیز واریانس و رگرسیون چند‌گانه جهت تعیین عوامل موثر بر ایجاد شکاف بین تعرفه و هزینه واقعی در نرم‌افزارهای EXCEL و SPSS استفاده شده است. یافته‌ها: از 6126 پرونده بررسی شده، 50 درصد از موارد در گروه اعمال جراحی عمومی، 20 درصد در گروه زنان و زایمان و 13 درصد در گروه اعمال جراحی چشم بودند. هزینه واقعی خدمات انجام شده توسط بیمارستان‌های مورد مطالعه برای کلیه اعمال جراحی گلوبال بطور میانگین 842،836،15 ریال و در مقابل، میانگین تعرفه 11,376,420 ریال بودکه حاکی از وجود شکاف منفی قابل توجه بین تعرفه مصوب و هزینه واقعی اعمال جراحی گلوبال می‌باشد. در54 مورد از مجموع 63 مورد عمل جراحی گلوبال انجام گرفته در بیمارستان‌های منتخب، میانگین هزینه صورتحساب بین 0. 3% تا 307. 4% بیشتر از تعرفه مصوب همان اعمال بود. بیشترین شکاف تعرفه‌ای مربوط به عمل "فيكساسيون استخواني شكستگي فمور" با 307. 4 %- بود. از نظر ریالی نیز بیشترین شکاف مربوط به همین عمل با میانگین 81,002,544- ریال به ازای هر عمل بود. میانگین اقامت بیمار و پس از آن متغیر‌های جنسیت، تخصص جراحی گلوبال و نوع استخدام پزشک رابطه معنی‌داری در ایجاد شکاف تعرفه-‌هزینه واقعی داشتند. نتیجه‌گیری: در اکثر اعمال جراحی گلوبال مورد بررسی، تعرفه مصوب پوشش هزینه‌های واقعی را نمی‌دهد. عوامل ایجاد این شکاف دوسویه است که با در نظر گرفتن اثر متغیر‌های مورد بحث در تعیین تعرفه اعمال گلوبال و مدیریت بیمارستان‌ها نیز با اصلاح فرآیندهای مربوط به کاهش روز بستری و مدیریت منابع خصوصا دارو و لوازم مصرفی باعث کاهش این شکاف و سود‌آوری اعمال جراحی گلوبال گردد. لذا تعیین تعرفه‌های اعمال جراحی گلوبال بر اساس قیمت تمام شده واقعی و به صورت علمی، ضروری به نظر می‌رسد. کلمات کلیدی: هزینه‌های واقعی، تعرفه مصوب، اعمال جراحی، پرداخت گلوبال
: Introduction: Global payment system has been implemented in Iran since 1999. Following the implementation of the health transformation plan and the remarkable increase in tariffs, there are still significant differences between the actual costs of global surgical operations and the tariffs approved by the Supreme Council of Insurance. This study aimed to compare the actual cost of services provided in the global surgical bills with approved tariffs in selected hospitals of Qazvin University of Medical Sciences in 2016. Material & Methods: This is a descriptive and retrospective study. Cost data from all of the global surgery operations performed in 2016 in three selected hospitals of Qazvin University of Medical Sciences, were extracted from the Hospital Information System (HIS). Data about the global surgery tariff was also extracted from the annual directive of the Supreme Council of Insurance. Descriptive statistics methods were used to describe the data and analysis of variance and multiple regression tests were applied to determine the factors affecting the gap between tariff and real cost by using Excel and SPSS software. Results: Among all of the 6,126 cases studied, 50% of them were in the general surgery group, 20% in the obstetrics and gynecologist, and 13% in the eye surgery group. The mean of actual cost of services performed by the hospitals for all global surgeries was 15,836,842 Rials, and the mean of tariffs was 11,376,420 Rials, which indicating a significant negative gap between the approved tariff and the actual cost of global surgeries, of which the lowest amount was related to the operation of the bladder tumors with an average of -408,658 Rials and the most was related to fixation of femoral fractures with an average of -81,002, 544 Rials. The most affecting factor was the average length of the patient's stay, and after that gender, global surgical specialty, and the type of doctor's employment, respectively, had a significant relationship with the creation of a tariff- true cost gap. Conclusion: In most of the studied global surgeries, the approved tariff does not cover actual costs. The factors that create this gap are mutual which can be reduced by considering the effects of the variables discussed in determining the global tariffs, as well as the correction of some management and resource management processes in the hospital. Therefore, it is necessary to determine the tariffs for global surgeries based on cost price and through a scientific approach. Keywords: Actual costs, approved tariff, surgical operations, global payment
کلیدواژه : هزینه‌های واقعی-تعرفه مصوب
: اعمال جراحی- پرداخت گلوبال
: Actual costs- approved tariff
: surgical operations- global payment

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:290309
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۲۹
کاربران آنلاین:57
بازدید امروز:1232
بازدید کل:2415018

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN