صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : لطفی،شهره
عنوان اصلی : مقایسه تأثیر آموزش چهره به چهره و تله‌نرسینگ بر کیفیت مراقبت مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان مراجعه‌کننده به بخش انکولوژی بیمارستان شهید مصطفی خمینی) ره (ایلام در سال‮‭1396‬
استاد راهنما : / معصومه،شوهانی
استاد مشاور : ؛ مصیب،مظفری
محل تحصیل : علوم پزشکی ایلام
محل تحصیل : : پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‮‭۱۳۹۷‬
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری
تاریخ دفاع : ‮‭۱۳۹۷/۰۹/۰۶‬
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی ایلام
صفحه شمار : ‮‭۱۴۹‬ص‬
چکيده : زمینه :مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان اغلب در منزل و توسط مراقبین خانوادگی صورت می‌گیرد .با این وجود، این گروه، آموزش‌های لازم در مورد نحوه ارائه مراقبت در منزل را دریافت نمی‌کنند .این پژوهش با هدف، مقایسه‌ی تأثیر دو روش آموزشی ص‌چهره به چهره‌╗ و ص‌تله‌نرسینگ‌╗ بر کیفیت مراقبت مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان انجام شد .مواد و روش‌ها :این مطالعه مداخله‌ای بر روی ‮‭103‬ نفر از مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بخش اونکولوژی شهر ایلام انجام شدکه به روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه ╗کنترل ‮‭35‬ =نفرص، ╗چهره به چهره ‮‭34‬ =نفرص و ╗تله‌نرسینگ ‮‭34‬ =نفرص اختصاص یافتند .گروه کنترل تنها آموزش‌های رایج بخش را دریافت نمود و گروه‌های چهره به چهره و تله‌نرسینگ به مدت ‮‭12‬ هفته تحت آموزش قرار گرفتند .کیفیت مراقبت با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که دارای ابعاد کیفیت مراقبت جسمی و روانی _اجتماعی بود، قبل و بعد از مداخله سنجیده شد .در تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کای دو، دقیق فیشر، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون‌های تعقیبی ‮‭LSD‬ استفاده شد .همه مراحل آنالیز با کمک نرم افزار ‮‭SPSS‬ نسخه ‮‭16‬ انجام شد .یافته‌ها :سه گروه از نظر مشخصات دموگرافیک تفاوت معنی‌داری نداشتند .‮‭(05/0<p)‬ بعد از مداخله، میانگین) ▒ انحراف معیار (نمره کیفیت مراقبت کل در گروه‌های چهره به چهره‮‭(91/13‬ ▒ ‮‭13/166)‬و تله‌نرسینگ‮‭(24/17‬ ▒ ‮‭76/157)‬در مقایسه با گروه کنترل‮‭(84/16‬ ▒ ‮‭51/82)‬افزایش معنی‌داری داشتند .‮‭(001/0>p)‬ نتیجه‌گیری :یافته‌های این پژوهش نشان داد که دو روش آموزشی در مجموع به یک میزان بر ص‌کیفیت مراقبت‌╗ مراقبین خانوادگی موثر بود که با توجه به یافته‌ها توصیه می‌شود پرستاران در آموزش‌های خود به مددجویان علاوه بر آموزش حضوری و چهره به چهره از تلفن و شبکه‌های اجتماعی برای ارتقاء دانش مراقبت استفاده کنند و همچنین بیمارستان‌ها واحدی برای آموزش و پیگیری تلفنی ایجاد کنند
: 16.84) (p < 0.001). Conclusion: The results of the study showed that the two methods of training were effective on the quality of care among family caregivers of patients with cancer to a similar extent. It is recommended nurses used telephone, social network and face to face method in patient education. In addition, hospitals establishment a ward for education and patient follow up ▒ 17.24) groups was significantly higher than the control group (82.51 ▒ 13.91) and telenursing (157.76 ▒ Background and Aim: Taking care of patients with cancer often occurs at home and by family caregivers. However, this group of caregivers does not receive the necessary training on how to provide care at home. The present study aims to compare the effects of face-to-face and Telenursing training methods on the quality of family caregivers services for cancer patients. Materials and Methods: In this interventional study 103 family caregivers of cancer patients were randomly divided into three groups of control (N= 35), face-to-face (N= 34), and telenursing (N= 34). The control group only received the routine training, and while the face-to-face and telenursing groups were trained for 12 weeks. Quality of care was measured using a researcher-made questionnaire with two subs scales; physical and psycosocial before and after intervention. Chi-square, Fisher's exact, ANOVA and LSD tests were used for data analysis. All analytical steps were performed using SPSS16 software. Results: There were not significant differenc between three groups demographic characteristic (p>0.05). After intervention, the total quality score for the care of patients in face-to-face (166.13
کلیدواژه : Neoplasms
: Patient Care
: Caregivers -- education
: نورویش ها
: مدل های آموزشی
: مراقبان -- آموزش

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:285081
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۱۲/۲۸
کاربران آنلاین:171
بازدید امروز:421
بازدید کل:2349936

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN