صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : نیازی،هدیه
عنوان اصلی : مطالعه مقایسه‌ای اثر حمایتی فیتواستروژن بیوکانین آ، در فاز حاد و تحت حاد آسیب مغزی منتشر در مغز موش‌های صحرایی نر و ماده
استاد راهنما : / مرضیه درویشی،اردشیر معیری
محل تحصیل : علوم پزشکی ایلام
محل تحصیل : : پزشکی
سال تحصیل : ، ‮‭۱۳۹۷‬
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : علوم تشریح
تاریخ دفاع : ‮‭۱۳۹۷/۰۶/۱۴‬
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی ایلام
صفحه شمار : ‮‭۹۴‬ص‬
چکيده : هدف :جراحت ضربه مغزی ‮‭(TBI)‬ منجر به مرگ و ناتوانی بسیاری از افراد می‌شود .از آنجا که مغز به عنوان یک عضو اصلی و بسیار حساس بدن فعالیت دارد، بنابراین یک ضربه ناگهانی به آن می‌تواند مستقیما آسیب نورونی را باعث شود .بیوکانین آ ترکیبی از کلاس فیتواستروژن و دارای خاصیت ضعیف استروژنی است و چنانچه در محیط مساعد قرار گیرد عملکرد خود را افزایش داده و به گیرنده‌های استروژن اتصال می‌یابد و اثر استروژنی و غیر استروژنی خود را اعمال می‌کند در این مطالعه اثر ترکیب فیتواستروژن بیوکانین- آ را بر آستروگلیوزیس، مرگ سلول‌های عصبی و التهاب مغزی در دو گروه نر و ماده موش صحرایی مورد بررسی قرار دادیم و تغییرات رفتارهای یادگیری و حرکتی را با یافته‌های بافت شناسی مورد مقایسه قرار دادیم .مواد و روش‌ها :در این مطالعه آزمون در ‮‭4‬ مرحله انجام گرفت ‮‭1)‬ : ایجاد مدل ضایعه مغزی از نوع منتشر ‮‭DTBI)) 2)‬ تزریق داروی بیوکانین آ در دو زمان حاد یک ساعت بعد از تروما وتحت حاد‮‭24‬ ساعت بعد از تروما در دو جنس نر و ماده موش صحرایی ‮‭3)‬ بررسی‌های رفتاری قبل از آسیب مغزی و در روز سوم وهفته سوم از نظر تغییرات سطح یادگیری و حافظه) تست احترازی غیر فعال(، بررسی حرکتی ‮‭(BBB‬ تست (و بررسی حسی و حرکتی با استفاده از تست ‮‭MNSS 4)‬ بررسی‌های هیستولوژیک بافت مغز) رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین، رنگ‌آمیزی با کرسیل فست ویولت، مطالعات ایمنوهیستوشیمی .(یافته ها :بررسی ‮‭Water Content‬ بیشترین محتوای آب مغزی مربوط به گروه آسیب مغزی ‮‭(DTBI)‬ و کمترین مربوط به گروه شم) بدون آسیب (می‌باشد .در بین گروه‌های درمانی در دو فاز حاد و تحت حاد، کمترین محتوای آب مغزی مربوط به گروه تحت حاد دریافت کننده ‮‭BA‬ بود میانگین تست حرکتی بین گروه‌های درمان نشده، شم و گروه‌های درمان شده با ‮‭BA‬ و ‮‭DMSO‬ در دو جنس نر و ماده اختلاف معنی‌دار بین گروه‌های تحت حاد دریافت کننده ‮‭BA‬ در دو جنس نر و ماده را نشان داد که بهبود عملکرد در گروه ماده بیشتر است .نتایج ‮‭MNSS‬ نشان داد که در جنس ماده داده‌های آزمون پایین‌تر از جنس نر می‌باشد و این اختلافات از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد .از طرفی گروه‌های درمانی در هر دو جنس دارای شاخص پایین‌تری نسبت به گروه تروما بودند .در رنگ آمیزی کرزیل ویله بیشترین تعداد سلول‌های نیسل مثبت در جنس ماده و در فاز تحت حاد مشاهده گردید میزان بیان مارکر ‮‭GFAP‬ در گروه‌های آزمون جنس نر، کمترین میزان بیان پروتئین مربوط به فاز حاد دریافت کننده بیوکانین می‌باشد و این نتیجه در جنس ماده نیز مشابه جنس نر می‌باشد .نتایج حاصل از بررسی بیان کاسپاز ‮‭3‬ کمترین بیان مربوط به گروه بیوکانین در فاز تحت حاد بود که اگرچه این روند در هر دو جنس مشاهده می‌شود ولی در مقایسه بین دو جنس کمترین بیان در جنس ماده و در فاز تحت حاد می‌باشد استفاده شد .و بررسی بافتی مارکر نوروپروژنیتوری ‮‭DC‬ نشان داد که میزان بیان این مارکر در بافت‌های آسیب دیده بیشتر از بافت سالم می‌باشد در گروه‌هایی که از بیوکانین بعد از ضایعه در هر دو فاز حاد وتحت حاد استفاده گردید میزان بیان این مارکر افزایش یافته است .نتیجه‌گیری :بیوکانین آ توانست به عنوان ضد التهاب اثر می‌کند و باعث کاهش بیان آستروسیت‌ها و سلول‌های میکروگلیا گردید از طرف دیگر باعث کاهش گلیوزیس وافزایش ترمیم عصبی اکسونی گردید و باعث القاء تکثیر و رشد سلول‌های اندوژنوس شد .این تاثیرات در جنس ماده نسبت به جنس نر و در فاز تحت حاد بیشتر بوده است
: sensory and moving improvement in rats Treated with biochanin A. These effects were more pronounced in female than male sex and in subacute phase better than in acute phase. ،and growth of endogenous cells. The results of MNSS, BBB, and Shuttle Box tests showed Memory ،and reduces the expression of astrocytes and microglia cells as it reduces gliosis by reducing nerve repair ،But in comparison, the sexes have the lowest expression in the female sex and in the subacute phase. Histological study of DC marker showed that the expression of this marker in damaged tissues was more than healthy tissue. In the groups that were used biochanin after bone marrow in both acute and subacute phases, the expression of this marker increased. coclusion: In this study, Biochanin A has been shown to be anti-inflammatory in the early stages of injury ،the highest number of positive nisal cells was observed in female and subacute phase. The expression level of GFAP marker in male test groups is the lowest protein expression associated with the acute phase of biochanin receptor, and this result is similar to that of male in female. results of Caspase 3 expression were the lowest expressions of the biochanin group in the subacute phase, although this trend is observed in both sexes ،GFAP expression markers (for glyosesis and astroglyosis) and caspase 3 (to evaluate apoptosis) And Dc marker. Results: Water content survey has the highest cerebral brain damage (DTBI) content and the lowest in sham group (no damage) Among the treatment groups in the two acute and subacute phases, the lowest Water content is in the subacute group The recipient was BA. The mean of motor test between untreated and sham groups and treated with BA and DMSO in both males and females showed a significant difference between the subgroups of BA recipients in both males and females, which improved the performance in the female group more than. The results of MNSS showed that in the female sex test data is lower than male, and these differences are statistically significant. On the other hand, the treatment groups in both sexes had a lower index than the trauma group. In crysel violet staining ،200 gr were randomly divided into 8 groups.In this study, the test was performed in 4 steps: 1) the diffuse truma brain injery was created by Marmaro method (DTBI); 2 Injection Biochanin A in two acute phase (1 hour after trauma) and subacute phase (24 hours later) in male and female rats; 3) behavioral studies in terms of changes in learning and memory Before the brain injury and the third days and third weeks after brain injury (passive avoidance test), motor examination (BBB test) and sensory and motor sensitivity tests using MNSS test; 4) investigation Pathologic breakdown of the brain : cresyl violet staining in order to study the tissue in terms of neural cell division and staining of hematoxin-eosin In order to investigate monocytes and inflammation▒Purpose: Brain injury (TBI) causes many people to die and disable. Since the brain acts as a major and very sensitive body, a sudden blow to it can directly cause neuronal damage. In recent years, anti-tumor, anti-oxidation, anti-inflammatory and hypoglycemic effects of buccinoin A have been confirmed. In this study, the effect of phytoestrogens of buccinoin-A on astroglycosis, neuronal death and inflammation in male and female rats were studied and we compared the changes in learning and motor behavior with histological findings Materials and Method:56 female and male Wistar rats weighing 270
کلیدواژه : Brain Injuries
: Rats
: Acute-Phase Reaction
: آسیب های مغز
: موش های صحرایی
: واکنش مرحله حاد

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:285081
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۱۲/۲۸
کاربران آنلاین:247
بازدید امروز:499
بازدید کل:2350014

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN