صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : پديدآور سمایی مژگان
عنوان اصلی : ‏"بررسی تاثیر مشاوره ی گروهی راه حل محور بر رضایت زناشویی و افسردگی زنان مراجعه کننده به کلینیک های ‏ترک اعتیاد در شهرستان شیروان"‏
پژوهشگر : مژگان سمایی
استاد راهنما : سکینه طاهر خانی
استاد مشاور : علی محمد نظری
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مشاوره در مامایی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
صفحه شمار : ‮‭۱۵۹‬ص‬CD
چکيده : چکیده:‏زمینه و هدف: ‏کاهش رضایت زناشویی نظام خانواده را که در واقع زیر بنای جامعه سالم است رامورد تهدید قرار می دهد واز عوامل خطر ساز بروز آسیب ‏های روان شناختی در کودکان و بزرگسالان است. مطالعات نشان داده اند که زنان معتاد رضایتمندی کمتری از رابطه زناشویی دارند. ‏مشاوره راه حل محوریکی از انواع درمان های کوتاه مدت است که بر یافتن راه حل ها توسط مراجع با کمک مشاور تاکید دارد. درمان ‏کوتاه مدت راه حل محور یکی از انواع درمان های متداول جهت کاهش مشکلات زناشویی ومشکلات روان شناختی از جمله افسردگی ‏می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مشاوره ی گروهی راه حل محور بر رضایت زناشویی و افسردگی زنان مراجعه کننده به ‏کلینیک های ترک اعتیاد در شهرستان شیروان، طراحی شد.‏روش اجرا: ‏پژوهش حاضراز نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده بود که در آن80 نفر اززنان معتاد مراجعه کننده به15 کلینیک ترک اعتیاد شهرستان ‏شیروان در نیمه دوم سال 96 به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی سازی محدود(بلوکی) به دو گروه آزمایش و کنترل ‏تقسیم شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، رضایت زناشویی انریچ وپرسشنامه افسردگی بک بود که توسط آزمودنی ‏ها در مراحل پیش آزمون، پس آزمون وپیگیری یک ماه بعد پس از پایان جلسات، تکمیل گردید. اعضاي گروه آزمایش به صورت هفتگی ‏به مدت 6 جلسۀ 90 دقیقه اي مشاورة گروهی راه حل مداررا دریافت کردند. گروه کنترل مطالب آموزشی سلامت زنان را دریافت کردند. ‏داده ها با بهره گیری از نرم افزار ‏spss‏ نسخه 24 و با استفاده ازآمار توصیفی( جداول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و ‏استنباطی (‏‎ t ‎مستقل ،آزمون دقیق فیشر،آزمون کای دو و آنالیز اندازه گیرهای مکرر ) تجزیه و تحلیل شدند. ‏یافته ها:‏‏ نتایج، افزایش در میانگین نمرات رضایت زناشویی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل درمقاطع زمانی پس آزمون و پیگیری وجود ‏داشت اما این افزایش تنها در زمان پیگیری معنی دار بود(048/0=‏p‏). نتایج همچنین کاهش معنی داری نمرات افسردگی زنان گروه ‏آزمایش را در مراحل پس آزمون (001/0=‏p‏) و پیگیری (001/0>‏p‏) نسبت به گروه کنترل نشان داد.‏نتیجه گیری:‏ارائه دهندگان مراقبت می تواننداز مشاوره گروهی راه حل محور جهت بهبودرضایت زناشویی و کاهش افسردگی زنان مراجعه کننده به ‏مراکز ترک اعتیاد بهره ببرند.‏واژه های کلیدی: زنان معتاد، رضایت زناشویی ، افسردگی ، مشاوره گروهی راه حل محور، شیروان و ایر
موضوع : اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در
: زناشویی
: Marriage
: Drug Addiction
: <الادم‍ان‌=ادم‍ان‌> ع‍ل‍ی‌ ال‍م‍خ‍درات‌
: اف‍س‍ردگ‍ی‌
: Depression
: <الأک‍ت‍ئ‍اب‌=اک‍ت‍ئ‍اب‌>
کلیدواژه : نورعلی جعفری

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:290191
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۱/۲۶
کاربران آنلاین:37
بازدید امروز:762
بازدید کل:2396019

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN