صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
Main Entry : مهدی زاده اقدم، الناز
Title Proper : Effects of cytoplasmic recombinant protein expression (hll-2&mll-4) on hydrogen peroxide concentration and catalase activity in Escherichia coli
Supervisor : / محمدسعید حجازی
College : دانشکده داروسازی
Academic Year : , 1388
college : دانشکده داروسازی
degree : , دکترای عمومی
field of study : , داروسازی
present date : , 1388
page No : 71ص.
Abstract : خلاصه فارسی بررسی اثر بیان سیتوپلاسمیک پروتئین های نوترکیب بر روی غلظت پراکسید هیدروژن و فعالیت آنزیم کاتالاز در Escherichia coli بیان پروتئین های بیگانه در سلول یا ارگانیسم میزبان نوترکیب اغلب باعث تغییرات بیوشمیایی و فیزیولوژیک سلول می شود و در نتیجه مقدار تولیدی پروتئین هدف کاهش می یابد. از طرفی می توان با شناسایی فاکتورهای محدودکننده اثرات منفی آن ها را کاهش داد و با افزایش رشد سلولی و تولید پروتئین نوترکیب بازده محصول تولیدی را از کلونینگ مولکولی تا مراحل فرایندهای زیستی بهبود بخشید. تولید گونه های فعال اکسیژنی (Reactive oxygen species or ROS) در سلول ها متعاقب استرس های گوناگونی القا می شود اما اثر بیان پروتئین های نوترکیب در تولید ROS تا به حال مطالعه نشده است. در این مطالعه غلظت پراکسید هیدروژن و فعالیت آنزیم کاتالاز به عنوان مهمترین اجزای استرس اکسیداتیو و ارتباط آن ها با رشد سلولی به دنبال بیان سیتوپلاسمی اینترلوکین 2 انسانی (hIL-2) و اینترلوکین 4 موشی (mIL-4) در اشریشیا کلی بررسی شد. علاوه بر این اثر بیان پروتئین نوترکیب تحت شرایط مختلف با حضور DNA بیگانه بر فاکتور های گفته شده مقایسه شد. پلاسمیدهای pEThIL-2 و pETmIL-4 جهت بیان اینترلوکین 2 انسانی و اینترلوکین 4 موشی درون سیتوپلاسم باکتری استفاده شد. بعد از تایید بیان پروتئین های نوترکیب، غلظت پراکسید هیدروژن و فعالیت آنزیم کاتالاز در سلول های بیان کننده hIL-2 و mIL-4 در OD های مختلف به ترتیب به روش Velikova و Lushchak اندازه گیری شد. همچنین غلظت پراکسید هیدروژن در سلول های بیان کننده mIL-4 و سلولهای نوع وحشی القا شده با غلظت های مختلف IPTG مورد اندازه گیری قرار گرفت. نهایتا غلظت پراکسید هیدروژن و فعالیت آنزیم کاتالاز در سلول های حاوی وکتور خالی به ترتیب افزایش و کاهش معنی دار نسبت به سویه وحشی داشت. با این حال این اختلاف در سلول های بیان کننده hIL-2 و mIL-4 به طور معنی داری بیشتر بود. همچنین با افزایش غلظت IPTG به عنوان القا کننده ی تولید پروتئین غلظت پراکسید هیدروژن افزایش پیدا کرد؛ در حالی که در گونه وحشی تفاوتی دیده نشد. نتایج این مطالعه نشان داد که حضور DNA بیگانه و بیان پروتئین نوترکیب با غلظت پراکسید هیدروژن ارتباط مستقیم و با فعالیت آنزیم کاتالاز ارتباط معکوس دارد. همچنین بین افزایش غلظت پرکسید هیدروژن و کاهش فعالیت آنزیم کاتالاز و کاهش رشد سلولی و میزان تولید پروتئین همبستگی وجود دارد. کلمات کلیدی : پراکسید هیدروژن، فعالیت کاتالاز، بیان سیتوپلاسمی، اشریشیا کلی، پروتئین نوترکیب

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:290309
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۲۹
کاربران آنلاین:23
بازدید امروز:1198
بازدید کل:2414984

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN