صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : Ebrahimi, Maryam Author
عنوان اصلی : The effects of essential oil of Lavandula angustifolia on isoproterenol-induced myocardial infarction in rats
پژوهشگر : Maryam Ebrahimi
استاد راهنما : / Alireza Garjani
استاد راهنما : Mojtaba Ziaee
محل تحصیل : Tabriz University of Medical Science\ Faculty of Pharmacy
سال تحصیل : 1392
مقطع تحصیلی : pharm.D
صفحه شمار : 64p
چکيده : Background: Myocardial infarction is a common presentation of ischemic heart disease and is a leading cause of morbidity and mortality worldwide. Lavandula angustifolia known in Iran as Ostokhoddus native to the western Mediterranean regions, is a herbaceous plant (Lamiaceae) with antioxidative and anti-inflammatory effects.#$#@#Aim: This study was designed to investigate the cardioprotective effects of L. angustifolia essential oil on isoproterenol-induced myocardial infarction in rats.#$#@# Methods: The dried sample (۱۰۰g) was subjected to hydrodistillation by using a Clevenger and the oils were dried over anhydrous Na۲SO۴. Male wistar rats were assigned to ۶ groups of control, sham, isoproterenol and treatment with ۵, ۱۰, ۲۰ mg/kg of the essential oil. MI was induced by subcutaneous injection of Isoproterenol (۱۰۰mg/kg) for ۳ consecutive days at an interval of ۲۴h. The essential oil was injected intraperitonealy for ۲ consecutive days with an interval of ۲۴h. Following anaesthesia, hemodynamic parameters were measured. After sacrificing the animals heart to body weight ratio and histopathological examinations were done. Myeloperoxidase (MPO) and Malondialdehyde (MDA) were measured for quantifying the activity of neutrophils, and to determine the lipid peroxidation in myocardium, respectively.#$#@#Results: Essential oil significantly amended the ECG (ST-segment elevation and suppressed R-amplitude) and myocardial necrosis along with histopathological changes (P<۰.۰۰۱). The essential oil (۱۰mg/kg) increased (P<۰.۰۰۱) LVdp/dtmax from ۲۷۹۳▒۲۱۰ to ۴۴۸۸▒۲۵۳mmHg/sec and decreased the heart to body weight ratio from ۴.۱▒۰.۲۱ to ۲.۶▒۰.۱۲ (P<۰.۰۰۱). Treatment with ۲۰mg/kg of L. angustifolia lowered the LVEDP from ۱۴▒۳.۴۳mmHg to ۴.۳▒۰.۸۵ and suppressed the elevation of MDA, also decreased the MPO activity in myocardium from ۴۰۹۵▒۳۳۴.۵۲mU/g tissue to ۲۱۳۰▒۱۸۳ (P<۰.۰۰۱).#$#@#Conclusion: The results demonstrated that L. angustifolia essential oil protects myocardium against isoproterenol-induced MI and it could be related to its antioxidant activities.#$#@#Keywords: Myocardial infarction, Lavandula angustifolia, Antioxidant, Isoproterenol.#$#@#
: مقدمه: انفارکتوس میوکارد از رایج ترین بیماریهای ایسکمیک قلبی بوده و علت اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است. لاواندولا آنگوستیفولیا معروف به اسطوخدوس در ایران، بومی مناطق مدیترانه غربی و یک گیاه علفی از خانواده لامیاسه بوده و اثرات آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی دارد.هدف: این مطالعه برای بررسی اثرات محافظت قلبی اسانس گیاه لاواندولا آنگوستیفولیا برروی انفارکتوس میوکارد القایی بوسیله ایزوپرترنول در رت ها طراحی شد.مواد و روش کار: 100گرم از نمونه خشک در معرض تقطیر با آب بوسیله کلونجرقرارگرفت و روغن ها بوسیله Na2SO4 بدون آب خشک شدند. رت های نر ویستار به 6 گروه کنترل، شم، ایزوپرترنول و گروه های درمانی با اسانس 5و10و20mg/kg تقسیم شدند. انفارکتوس میوکارد بوسیله تزریق زیرجلدی ایزوپرترنول (mg/kg100) سه روز پشت سر هم با فاصله 24ساعت القا شد.اسانس به صورت داخل صفاقی دو روز پشت سر هم به فاصله 24ساعت تزریق شد. بعداز بیهوشی حیوانات، فاکتورهای همودینامیکی و بعداز قربانی کردن حیوانات، نسبت وزن قلب به بدن و تست های بافت شناسی بررسی گردید. میلوپراکسیداز (MPO) و مالون دی آلدهید (MDA) به ترتیب برای بررسی فعالیت نوتروفیل ها و پراکسیداسیون لیپیدی در قلب اندازه گیری شدند.یافته ها: اسانس به طور معنی دار(P<0.001) سبب بهبود تغییرات ECG (ST-segment elevation و R-amplitude suppression )، ادم و تغییرات هیستوپاتولوژیکی شد. اسانس mg/kg 10 سبب افزایش LVdp/dt max از 210±2793 به 253±4488 mmHg و همچنین کاهش نسبت وزن قلب به بدن از 21/0±1/4 به 12/0±6/2 شد (P<0.001). اسانس mg/kg20 سبب کاهش LVEDP از 43/3±14به 85/0±3/4 mmHg شد و افزایش MDA را ساپرس و سبب کاهش MPO از 334±4095 mU/g بافت به 183±2130 شد (P<0.001).نتیجه: یافته ها نشان دادند که اسانس لاواندولا آنگوستیفولیا قلب را علیه انفارکتوس میوکارد القایی بوسیله ایزوپرترنول محافظت میکند که میتواند مربوط به اثر آنتی اکسیدانی گیاه باشد.
کلیدواژه : Myocardial infarction, Lavandula angustifolia, Antioxidant, Isoproterenol.

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:290309
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۲۹
کاربران آنلاین:25
بازدید امروز:1200
بازدید کل:2414986

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN