صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : ‏ ساری خانی خرمی ‏ اسماعیل
عنوان اصلی : بررسی اثربخشی آموزش خوددلسوزی بر خودکارآمدی عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1394
پژوهشگر : اسماعیل ساری خانی خرمی
استاد راهنما : مهین معینی
استاد مشاور : امیر قمرانی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : 1395
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری گرایش داخلی جراحی
تاریخ دفاع : ۹۵/۱/۲۴
صفحه شمار : ‮ح، ‭۸۸‬، ‭20‬ ص. ‬جدول.
چکيده : مقدمه: خود کارامدی در بکارگیری مهارت¬های بالینی، نقش مهمی در بهبود عملکرد دانشجویان پرستاری در برنامه¬ی مراقبتی بیماران ایفا می کند. با توجه به اهمیت ارتقاء مهارتهای بالینی و معرفی روشهای نوین ارتقا خود کارامدی در دانشجویان پرستاری با تأکید بر رشد جنبه‌های مثبت روان‌شناختی آنان مانند خود دلسوزی، هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر آموزش خود دلسوزی بر خودکارامدی عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری می باشد.روش بررسي: این مطالعه از نوع کارآزمایی میدانی می¬باشد که نمونه‌ها را در دو گروه آزمون و کنترل و در دو مرحله‌ی قبل و بعد از مداخله مقایسه می¬کند. در این مطالعه 52 نفر از دانشجویان کارورز پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روش نمونه‌گیری آسان و به‌صورت تخصيص تصادفي در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. مداخله شامل 8 جلسه آموزش خود دلسوزی طی هشت هفته بود. اطلاعات قبل و بعد از مداخله توسط پرسشنامه استاندارد خود کارامدی عملکرد بالینی و خود-دلسوزی از نمونه‌ها جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss18وآزمونهای تی زوجی و مستقل، کای اسکوئر، من ویتنی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون تی مستقل نشان داد خودکارامدی عملکرد بالینی دانشجویان و خود دلسوزی در گروه مداخله به‌طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است در مقایسه دو گروه، اختلاف میانگین نمرات خودکارامدی عملکرد بالینی و خوددلسوزی بعد از مداخله نیز دارای تفاوت معنادار آماری بود.بحث و نتیجه‌گیری: آموزش برنامه خود دلسوزی به دانشجویان پرستاری، منجر به ارتقای خودکارامدی عملکرد بالینی و خود دلسوزی آن‌ها گشت. لذا به نظر می¬رسد این روش می تواند با قرارگیری در برنامه آموزش بالینی دانشجویان پرستاری، نقش بسزایی در بهبود عملکرد آن‌ها داشته باشد.
کلیدواژه : آموزش پرستاری
: کارآمدی
: آموزش برنامه ای
: Education, Nursing
: Self-efficacy
: Programmed Instruction

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:306883
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۰/۱۰
کاربران آنلاین:148
بازدید امروز:2723
بازدید کل:2621387

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN