صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : ‏خوشحالی‏، مهری
عنوان اصلی : مدل‎بندی توأم داده‎های طولی چند متغیره، چندین رخداد بازگشتی و رخداد نهایی وابسته با کاربرد در علوم پزشکی
پژوهشگر : مهری خوشحالی
استاد راهنما : محسن حسینی، ایرج کاظمی
استاد مشاور : شیوا صیرفیان
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : 1396
مقطع تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : آمار زیستی
صفحه شمار : ‮‭۱۸۶‬ص.‬
چکيده : مقدمه: در بسیاری از مطالعات علوم پزشکی، فرایندهای اندازه‎گیری‎های مکرر، رخدادهای بازگشتی و رخداد نهایی به یکدیگر همبسته هستند و تحلیل یک یا دو فرایند و نادیده گرفتن دیگری منجر به اریبی در برآوردها می‎شود و استنباط‎های نا‎کارامد را نتیجه می‎دهد. بنابراین مدل‎بندی توأم پیامدهای طولی، رخداد بازگشتی همراه با رخداد نهایی وابسته مهم است. این پژوهش یک مدل جدید برای در نظر وابستگی میان پیامدهای طولی چند متغیره، رخدادهای بازگشتی چندگانه و رخداد نهایی وابسته پیشنهاد داد.مواد و روش‎ها: مدل پیشنهاد شده در این پژوهش شامل سه مؤلفه، مؤلفه اثرات آمیخته خطی چند متغیره برای پیامدهای طولی چند متغیره، مؤلفه مدل‎های کاکس با اثر تصادفی برای چندین رخداد بازگشتی و مؤلفه رگرسیون وایبول چند متغیره برای رخداد نهایی وابسته می‎باشد که با استفاده از ساختار اثرات تصادفی همبسته و مشترک به یکدیگر مرتبط ‎شدند و پارامترهای مدل پیشنهادی به روش بیزی به روش مونت کارلوی زنجیر مارکوفی برآورد شد. مدل پیشنهادی بر روی داده‎های بیماران تحت درمان دیالیز صفاقی از بیمارستان الزهرا (اصفهان، ایران) اجرا شد که پیامد طولی چند متغیره برای این مجموعه داده‎ها، سرم آلبومین و میزان کاتابولیک پروتئین استاندارد شده، پیامد چندین رخداد بازگشتی، پریتونیت و عفونت Exit siteو پیامد رخداد نهایی شکست درمان (تبدیل به همودیالیز یا مرگ) در نظر گرفته شد.یافته‎ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پارامترها در مدل‎های طولی چند متغیره، رخدادهای بازگشتی چند متغیره و رخدادهای نهایی انحراف معیار کمتری نسبت به مدل‎های مجزای متناظر با آن دارند. همچنین اکثریت پارامترها در مدل‎های توأم پیامدهای طولی چند متغیره، چندین رخداد یازگشتی و رخداد نهایی دارای انحراف معیار کمتری نسبت مدل‎های کاهش یافته آنها نشان داد. مدل‎بندی توأم با ساختار اثرات تصادفی مشترک، معیارهای اطلاع انحرافی، آکائیک مورد انتظار و معیار اطلاع بیزی مورد انتظار کمتری نسبت به مدل‎های توأم با اثرات تصادفی همبسته دارند. اجرای مدل‎بندی توأم بر روی بیماران دیالیز صفاقی نشان داد که پیامد طولی سرم آلبومین با پیامد طولی میزان کاتابولیک پروتئین استاندارد شده و رخدادهای نهایی انتقال به همودیالیز و مرگ از طریق اثر تصادفی مشترک به یکدیگر مرتبط هستند. علاوه براین پیامد رخداد بازگشتی پریتونیت از طریق اثرات تصادفی مرتبط با پیامد رخداد نهایی انتقال به همودیالیز می‎باشد.نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که برآورد پارامترهای مدل‎های توأم پیامدهای طولی چند متغیره، چندین رخداد بازگشتی همراه با رخداد نهایی دقیق‎تر از مدل‎های کاهش یافته آنها می‎باشد.
کلیدواژه : مدل‎بندی توأم
: اثرات تصادفی همبسته
: اثر تصادفی مشترک
: روش بیزی
: داده‎های طولی
: رخدادهای بازگشتی
: رخداد نهایی
: دیالیز صفاقی
: Joint modeling
: correlated random effect
: Bayesian approach
: shared random effect
: longitudinal data
: recurrent event

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:306883
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۰/۱۰
کاربران آنلاین:144
بازدید امروز:2858
بازدید کل:2621522

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN