صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : گلمرادی‌پیله‌رود، رویا
عنوان اصلی : مقایسه تاثیر پروفیلاکتیک دگزامتازون و دکسمدتومیدین و ترکیب هر دو در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل بیماران کاندید کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک
پژوهشگر : /گلمرادی‌پیله‌رود، رویا
استاد راهنما : ؛ سیامک راکعی، علیرضا کمالی
استاد مشاور : ؛ امیررضا نعیمی، غلامرضا نوری
محل تحصیل : علوم پزشکی اراک
محل تحصیل : : پزشکی
سال تحصیل : ، ‮‭۱۳۹۸‬
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : جراحی عمومی
تاریخ دفاع : ‮‭۱۳۹۸/۰۳/۳۱‬
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی اراک
صفحه شمار : ‮‭۴۹‬ص.‬
چکيده : هدف از مطالعه فوق مقایسه تاثیر پروفیلاکتیک دگزامتازون و دکسمدتومیدین و ترکیب هر دو در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل بیماران کاندید کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک بود .مواد و روش ها :این مطالعه کارآزمایی بالینی و دوسوکور بود ‮‭.162‬بیماران کاندید کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک وارد مطالعه شدند .برای بیماران گروه اول ‮‭25‬میکروگرم دکسمدتومیدین به آرامی و برای گروه دوم دگزامتازون ‮‭( 4‬میلی لیتر در ‮‭2‬ میلی گرم( با دوز ‮‭1/0‬ میلی گرم در کیلوگرم محلول در نرمال سالین تجویز گردید .گروه سوم مخلوط دکسمدتومیدین و دگزامتازون دریافت کردند.در طول جراحی تغییرات همودینامیک و بعد از اتمام جراحی و ورود بیماران به ریکاوری و‮‭2‬ و ‮‭4‬ ساعت بعد از جراحی نمره تهوع و استفراغ بیماران ثبت شد .سپس داده ها توسط نرم افزار‮‭spss 23‬ آنالیز گردیدند .نتایج :در تمامی زمان ها فشار خون و ضربان قلب در گروه دکسمدتومیدین از بقیه گروه ها پایین تر بود ‮‭(05/0P< ). 2‬ساعت بعد از اتمام جراحی در گروه مخلوط دگزامتازون و دکسمدتومیدین استفراغ کمتر بود.( =‮‭(012/0p‬بروز تهوع ‮‭2‬ و ‮‭4‬ ساعت بعد از اتمام جراحی در گروه مخلوط دگزامتازون و دکسمدتومیدین کمتر از دو گروه دیگر بود .( > ‮‭(05/0P‬ نتیجه گیری :در تمامی زمان ها فشار خون و ضربان قلب در گروه دکسمدتومیدین از بقیه گروه ها پایین تر بود. مخلوط دکسمدتومیدین و دگزامتازون سبب کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل در بیماران گردید .توصیه می شود از مخلوط دکسمدتومیدین و دگزامتازون در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل استفاده گردد .کلمات کلیدی :دکسمدتومیدین- دگزامتازون- تهوع استفراغ- لاپاراسکوپی
: Abstract Introduction: Aim of this study was comparison Dexametason and dexmedetomidine and combination Dexametason and dexmedetomidine for nausea and vomiting after laparoscopy cholecystectomy. Materials and methods: This study was double-blind and clinical trial.162 patients candidate laparoscopy cholecystectomy enter this study. We injected 25 microgeram Dexmedetomidine in Dexmedetomidine group and 4 millileter in 2 milligram Dexametason withi 0.1 milligram in kilogram in normal salin and in third group we combined Dexmedetomidine and Dexametason.We recorded nausa and vomiting in recovery and 2 and 4 hours after surgery and hemodynamic changes in surgery.We analyzed collected data with SPSS 23. Results: Blood pressure and heart rate in Dexmedetomidine lower than other groups (p<0.05).Vomitting in 2 hours after surgery in combined Dexmedetomidine and Dexametason group lower than other groups (p= 0.012).Nausa 2 and 4 hours after surgery in combined Dexmedetomidine and Dexametason group lower than other groups (p<0.05). Conclusions: At all times, blood pressure and heart rate in the dexmedmotidine group were lower than other groups. Combination of Dexmedetomidine and dexamethasone reduced nausa and vomiting after surgery. It is recommended that a combination of Dexmedetomidine and Dexamethasone be used to reduce postoperative nausea and vomiting. Key Words: Dexmedetomidine-Dexametasone- Nausea - vomiting- laparoscopy
کلیدواژه : لاپاروسکپی
: برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاروسکپی
: تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی
: داروهای بیهوشی

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:306270
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۲/۲۷
کاربران آنلاین:161
بازدید امروز:1236
بازدید کل:2751475

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN