صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : فلاح‌اصل، حمیده
عنوان اصلی : بررسی مسیر سیگنالی ‮‭Nrf2/Keap1‬ در بیضه و اپیدیدیم موش‌های کریپتورکیدیسم شده در زمان‌های مختلف
پژوهشگر : /حمیده فلاح‌اصل
استاد راهنما : ؛ مریم باعزم، فریده جلالی‌مشایخی
استاد مشاور : ؛ محمد بیات
محل تحصیل : علوم پزشکی اراک
محل تحصیل : : پزشکی
سال تحصیل : ، ‮‭۱۳۹۷‬
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : علوم تشریح
تاریخ دفاع : ‮‭۱۳۹۷/۰۲/۲۵‬
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی اراک
صفحه شمار : ‮‭۹۰‬ص.‬
چکيده : کریپتورکیدیسم یک ریسک فاکتور مهم در ناباروری مردان می باشد و به عدم حضور یک یا هر دو بیضه در اسکروتوم اطلاق می گردد .در این نقص به دلیل قرار گرفتن بیضه ها در دمای بالای حفره شکم، استرس اکسیداتیو تولید شده و منجر به آپوپتوز سلول های زایا، کاهش کیفیت اسپرم و کاهش باروری می گردد .مسیر ‮‭Nrf2/Keap1‬ یک مسیر حفاظت سلولی در برابر استرس اکسیداتیو می باشد .با توجه به اهمیت این مسیر در آسیب بافتی، هدف از این مطالعه بررسی زمان فعالیت آن در بیضه و اپیدیدیم مدل آزمایشگاهی کریپتورکیدیسم می باشد .مواد و روش ها :در این مطالعه ‮‭48‬ سر موش نر به طور تصادفی به ‮‭6‬ گروه تقسیم شدند .یک گروه به عنوان کنترل در نظر گرفته شد .در بیضه سمت چپ سایر گروه ها، از طریق خارج کردن بیضه از اسکروتوم و بخیه آن به صفاق و دیواره ی عضلانی شکم، کریپتورکیدیسم القا گردید .سپس یک روز، یک، دو، چهار و هشت هفته بعد، بررسی پارامترهای اسپرم شامل :تعداد، زنده مانی، مورفولوژی و حرکت و ارزیابی بیان ژن های ‮‭Nrf2‬، ‮‭NQO1‬، ‮‭HO1‬و ‮‭Keap1‬از طریق ‮‭Real time PCR‬ انجام شد .نتایج :در تمام گروههای مورد آزمایش، تعداد، درصد زنده مانی و میزان تحرک پیشرونده و غیر پیشرونده اسپرم ها کاهش معنی داری را نشان داد .کاهش معنی داری نیز در مورفولوژی طبیعی تمام گروه ها به جز گروه یک روز و افزایش معنی داری در تعداد اسپرم های ثابت تمام گروه ها در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد .میزان بیان ژن ‮‭Nrf2‬ در بافت بیضه فقط در گروه یک روزه نسبت به گروه کنترل افزایش معنا داری داشت اما میزان بیان آن در اپیدیدیم تا هفته چهارم دارای کاهش معنی داری بود .میزان بیان ژن ‮‭Keap1‬ در بافت بیضه در گروه های یک و دو هفته کاهش معنی داری نشان داد و بیان آن در اپیدیدیم نیز تا هفته چهارم دارای کاهش معنی داری بود .بیان ژن ‮‭HO1‬ در بافت بیضه و اپیدیدیم در گروه های یک و دو هفته کاهش معنی داری داشت .میزان بیان ژن ‮‭NQO1‬ در بافت بیضه در گروه یک روزه افزایش و در گروه یک هفته کاهش معنی داری نشان داد و بیان آن در اپیدیدیم در تمام گروه ها به جز در گروه یک روزه دارای کاهش معنی داری بود .نتیجه گیری :مسیر سیگنالی ‮‭Nrf2‬ در روزهای اول بعد از القای کریپتورکیدیسم فعال شده ولی بعد از آن فعالیت آن به اندازه ای نیست که بتواند از تخریب بافت بیضه و آسیب به اسپرم در مقابل استرس جلوگیری کند لذا به نظر می رسد با استفاده از داروهای القاکننده ی مناسب ‮‭Nrf2‬ در درمان کریپتورکیدیسم بتوان آسیب های بافتی وارده به سیستم تولید مثل را به حداقل رساند .کلمات کلیدی :ناباروری، کریپتورکیدیسم، مسیر ‮‭Nrf2/Keap1‬
: Introduction: Cryptorchidism is an important risk factor of male infertility and refers to the absence of one or both testis in the scrotum. In cryptorchidism, oxidative stress is produced by the presence of testicles at high temperature in the abdominal cavity that leading to germ cell apoptosis, reduction of sperm quality and decreases fertility. Nrf2/Keap1 pathway is a cellular protective pathway infront of oxidative stress. According to the importance of this signaling pathway in tissue damage, the aim of this study was to evaluate the activity time of this pathway in the testis and epididymis of experimental cryptorchidism model. Materials and methods:In this study, 48 male mice were randomly divided into 6 groups. One group was considered as a control. In the left testis of the other groups, cryptorchidism was induced by removing the testis from the testicular sac and suturing it to the peritoneum and the abdominal muscle wall. Then one day, one, two, four and eight weeks later, sperm parameters including number, viability, morphology and motility was studied. Evaluation of Nrf2, NQO1, HO1 and Keap1 genes expression also was performed by using Real Time PCR. Results: In all experimental groups, the sperm number, viability and progressive and non-progressive motility decreased significantly. In addition, there was a significant reduction in sperm normal morphology of all groups except in the one-day group and There was a significant increase in the number of immotile sperms in all groups in compared to the control group. The level expression of Nrf2 in the testis tissue increased significantly only in the one-day group in compared to the control group but this gene expression reduced significantly in the epididymis until fourth week. The expression level of Keap1 in the testis tissue was significantly decreased in the one and two-week group also This gene expression in epididymis reduced until fourth week. The level expression of HO1 in the testis and epididymis decreased significantly in the one and two week groups. The level expression of NQO1 in the testis tissue increased in the one-day group and decreased in the one-week group.The expression of this gene in the epididymis reduced significantly in all experimental groups except in one-day group. Conclusions: The Nrf2 pathway was activated in the first days after cryptorchidism induction, but it is not enough strong to prevent deleterious effect on the testis tissue and sperm parameters that induced by cryptorchidism. Therefore, it seems that using Nrf2 inducer in cryptorchidism treatment can limit testis damage. Key Words: Infertility, Cryptorchidism, Nrf2 / Keap1 pathway
کلیدواژه : کریپتورکیدیسم
: ناباروری مردان
: اپیدیدیم
: موش‌ها
: استرس اکسیداتیو

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:306270
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۲/۲۷
کاربران آنلاین:154
بازدید امروز:1419
بازدید کل:2751658

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN