صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : احمدلو، محمدعلی
عنوان اصلی : بررسی اثر سیتاگلیپتین برمیزان پروتئینوری در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی
پژوهشگر : /محمدعلی احمدلو
استاد راهنما : ؛ ناصر سعیدی
استاد مشاور : ؛ افسانه طلایی
محل تحصیل : علوم پزشکی اراک
محل تحصیل : : پزشکی
سال تحصیل : ، ‮‭۱۳۹۶‬
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : داخلی
تاریخ دفاع : ‮‭۱۳۹۶/۰۹/۰۴‬
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی اراک
صفحه شمار : ‮‭۵۵‬ص.‬
چکيده : نفروپاتی دیابتی شایعترین علت نارسایی غیرقابل برگشت کلیه در دنیاست که منجر به افزایش قابل توجه مرگ و میر در بیماران دیابتی می گردد.روشهای درمانی متعددی نظیر کنترل سخت گیرانه فشار خون یا قند خون جهت پیشگیری و جلوگیری از پیشرفت نفروپاتی دیابتی بکار می رود ، با این وجود هنوز تعداد بیماران دیابتی نیازمند دیالیز ، در حال افزایش است و بر این اساس ، استراتژی های جدید درمانی که بتوانند مانع از پیشرفت نفروپاتی دیابتی بشوند ، در حال توسعه است .هدف از این مطالعه بررسی اثر سیتا گلیپتین بر میزان پروتئینوری در افراد دیابتی است .روش: این مطالعه کار آزمایی بالینی از نوع قبل و بعد می باشد .تعداد ‮‭67‬ بیمار مبتلا به نفروپاتی دیابتی وارد مطالعه شدند. در ابتدای مرحله اول مطالعه ، ‮‭BUN‬ ، کراتینین ، میزان فیلتراسیون گلومرولی ‮‭(GFR)‬، میزان دفع پروتئین ادرار ‮‭24‬ ساعته ، قند خون ناشتا‮‭(FBS)‬و قندخون دو ساعت بعد از غذا ‮‭(BS2hpp)‬، ‮‭HbA1c‬ و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک همه بیماران مورد مطالعه سنجیده شد .پس ازسه ماه نظارت ، مجددا متغیر های فوق اندازه گیری شد .در مرحله دوم سیتاگلیپتین به مقدار ‮‭25‬ میلی گرم ، یک بار در روز، به مدت ‮‭3‬ ماه به همه بیماران داده شد و در پایان ‮‭3‬ ماه دوم مجددا متغیر های آزمایشگاهی فوق اندازه گیری شد و بر اساس آزمون های آماری ‮‭repeated test‬ و آزمون تی زوجی ‮‭(paired t test)‬تغییرات آنها مقایسه شد .یافته ها :مصرف ‮‭25‬ میلی گرم سیتاگلیپتین منجر به کاهش معنی دار آماری در‮‭FBS‬ ، ‮‭BS2hpp‬، ‮‭A1C‬ و پروتئین ادرار ‮‭24‬ ساعته شد ‮‭.( P0.05)‬اما تغییر معنی داری در ‮‭BUN‬ ، کراتینین ، فیلتراسیون گلومرولی ‮‭(GFR)‬ و فشار خون سیستولی و دیاستولی نسبت به مقادیر اولیه ایجاد نشد .نتیجه گیری :در طول سه ماه ، مصرف ‮‭25‬ میلیگرم سیتاگلیپتین یک بار در روز منجر به بهبود کنترل قند خون و پروتئینوری بدون تغییر در آزمون های عملکرد کلیوی شد .کلید واژگان : پروتئینوری ، سیتاگلیپتین ، نفروپاتی دیابتی
: Background: Diabetic nephropathy is the most common cause of end-stage renal disease in the world, and accounts for a significant increase in morbidity and mortality in patients with diabetes. Therapeutic options such as strict blood pressure and/or glycemic control are effective for preventing the development and progression of diabetic nephropathy, but the number of diabetic patients on hemodialysis is still increasing. Therefore, a novel therapeutic strategy that could halt the progression of diabetic nephropathy should be developed. Material and method: In this Semiclinical trial study 67 eligible patients that had diabetic nephropathy enrolled to the study. Blood urea nitrogen,cratinin,glumerolar filteration rate , 24h urine protein FBS , HBA1C , BS2hpp and blood pressure in 67 patient was measured in first phases of research. In second phases administereted sitagliptin 25mg / once-daily for 3 months. In the end of 3 months the laboratory variable evaluated in all patients and the results compared by repeated measure analysis and paired T test. Results: Sitagliptin 25 mg produced significant reductions in A1C, fasting plasma glucose; 2-h postprandial glucose (PPG) and 24h urine protein (p0.05).But no meaningful changes from baseline were observed with sitagliptin 25 in BUN, Cr, GFR, systolic and diastolic pressure. Conclusion: In this 12-week study, once-daily sitagliptin improved glycemic control and proteinuria without significant changes in kidney function tests. Key words : Diabetic nephropathy, sitagliptin, proteinuria
کلیدواژه : نفروپاتی‌های دیابتی
: بیماری‌های کلیه
: داروهای کاهنده قند خون

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:306270
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۲/۲۷
کاربران آنلاین:156
بازدید امروز:1340
بازدید کل:2751579

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN