صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : شمس، لیدا، نویسنده
عنوان اصلی : بررسی سبک های یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با استفاده از رویکرد وارک در سال 1397
پژوهشگر : / لیدا شمس
استاد راهنما : شهرام یزدانی
استاد مشاور : جمیل صادقی فر
محل تحصیل : : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۸
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : آموزش پزشکی
صفحه شمار : ‮‭۸۷‬ص.‬
چکيده : مقدمه: عوامل موثر بر یادگیری دانشجویان بسیار گسترده بوده و شناسایی این عوامل در رفع مشکلات و نارسایی های نظام آموزشی در وضعیت موجود حائز اهمیت فراوان است؛ یکی از این عوامل سبکهای یادگیری فراگیران است. هدف از پژوهش حاضر تعیین سبک های یادگیری دانشجویان پزشکی سال اول داتشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1397 است. روش اجرا: در این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی 111 نفر از دانشجویان سال اول پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش سرشماری وارد مطالعه گردیدند. از پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری وارک جهت گردآوری داده ها استفاده شد. داده های استخراج شده از پرسشنامه ها با استفاده از راهنمای پرسشنامه و نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بیشتر دانشجویان دارای سبک یادگیری چندمدله(52 درصد) هستند. اگرچه ترجیح استفاده از سبک های یادگیری تک مدله و چندمدله اختلاف معناداری ندارد. از طرف دیگر در میان سبک های یادگیری چند مدله، بیشتر دانشجویان از سبک یادگیری دو مدله استفاده می کردند(21.62 درصد). بیشترین فراوانی دانشجویان بر حسب دانشجویانی که یک سبک یادگیری را ترجیح می دادند مربوط به دانشجویان شنیداری (A) با 20 نفر (37.74%) و کمترین فراوانی مربوط به دانشجویان دیداری (V) با 8 نفر (15.09) می باشد.نتیجه گیری: از آنجایی که بیشتر دانشجویان ترجیح می دهند از سبک های چندمدلی سبک های یادگیری استفاده کنند، اساتید علوم پزشکی بایستی تنوع سبک‌های یادگیری فراگیران را مورد توجه قرار دهند و روش‌های مناسبی جهت یادگیری دانشجویان انتخاب نمایند. کلید واژه ها: سبک های یادگیری، دانشجویان سال اول پزشکی، VARK
: Introduction: Factors affecting student learning are very widespread and identifying these factors is very important in resolving problems and failures of the educational system in the current situation; one of these factors is learners' learning styles. The purpose of this study was to determine the learning styles of medical students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 1977.Methods: In this descriptive-analytical study, 111 first year medical students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences were enrolled. Vark's learning styles standard questionnaire was used for data collection. The data extracted from the questionnaires were analyzed using questionnaire and SPSS16 software.Results: Most of the students have multimodal learning style (52%). However, preference for using single-modal and multi-modal learning styles was not significantly different. On the other hand, among multi-medal learning styles, the majority of students used two-medal learning styles (21.62%). The highest frequency of students according to students who preferred a learning style was 20% (37.74%) and 20% (8.09%) respectively.Conclusion: Since most students prefer to use multimodal learning styles, medical science teachers should consider the variety of learners' learning styles and select appropriate methods for student learning.Keywords: learning styles, medical students, VARK 
کلیدواژه : سبک های یادگیری، دانشجویان سال اول پزشکی، VARK
: learning styles, medical students, VARK

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:308452
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۵/۱۵
کاربران آنلاین:333
بازدید امروز:5628
بازدید کل:4459257

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN