صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : نویسنده:داورزنی، ابوالفضل
عنوان اصلی : مقایسه مداخله آموزشی حضوری و مجازی مبتنی بر مدل اطلاعات، انگیزه و مهارتهای رفتاری (IMB) و تئوری انگیزش محافظت(PMT)، بر پیشگیری از رفتارهای غیرایمن رانندگی با موتورسیکلت در دانشجویان پسر دانشگاه های شهر سبزوار(1397)
پژوهشگر : ابوالفضل داورزنی
استاد راهنما : معصومه هاشمیان
استاد مشاور : علی مهری، حدیث براتی
محل تحصیل : علوم پزشکی سبزوار/دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ۱۳۹۸
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
تاریخ دفاع : ۹۸/۱۱/۱۲
صفحه شمار : ‮ف،‭۱۵۴‬ص‬جدول، نمودار، مصورسی دی
چکيده : چکیدهمقایسه مداخله آموزشی حضوری و مجازی مبتنی بر مدل اطلاعات، انگیزه و مهارتهای رفتاری (IMB) و تئوری انگیزش محافظت(PMT)، بر پیشگیری از رفتارهای غیر ایمن رانندگی با موتورسیکلت در دانشجویان پسر دانشگاه های شهر سبزوارزمینه و هدف: آسيبهاي ناشي از وسايل نقليه جاده اي يكي از بزرگترين مشكلات بهداشتي مي باشد كه در بين ساير مسائل بهداشتي مورد غفلت واقع شده است و پيشگيري از آن نيازمند اقدامات موثر و پايدار مي باشد.یکی از عوامل مرتبط با آسیب، رفتارهای غیرایمن موتورسواری در موتورسواران است که یکی از علل اصلی مرگ و میر آنان می باشد.این پژوهش با هدف مقایسه مداخله آموزشی حضوری و مجازی مبتنی بر تئوری با مدل IMB و PMT، جهت پیشگیری از رفتارهای غیرایمن رانندگی با موتورسیکلت در دانشجویان پسر دانشگاه های شهر سبزوار بررسی انجام شد.مواد و روش ها: اين پژوهش يك مطالعه تجربی بود كه در بر روی 100 نفر دانشجویان موتورسوار دانشگاههای شهر سبزوار با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای در سال 1397 انجام شد. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر سازه های مدل های IMBو PMT به همراه سوالات جمعیت شناختی بود. پس از تایید روایی و پایایی ابزار، پرسشنامه در سه زمان قبل، بلافاصله و دو ماه بعد از آموزش، توسط نمونه ها تکمیل گردید. بعد از انجام پیش آزمون، دو گروه کنترل و مداخله در یک گروه ساخته شده در شبکه اجتماعی مجازی وارد شده و مطالب آموزشی بصورت فیلم و فایل آموزشی، در طول دوره مطالعه، برای آنان ارسال شد.در گروه مداخله همزمان با آموزش مجازی، آموزش حضوری هم در طی 9 جلسه آموزشی به مدت 3 هفته برای گروه آزمون برگزار گردید. اطلاعات با نرم افزار SPSS18 و آزمون های آماری توصيفي و تحلیلی، تجزيه و تحليل شد و سطح معني داری کمتر 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که در تئوری PMT، سازه‌های حساسیت درک شده، شدت درک شده، کارآیی پاسخ درک شده، پاداش درک شده، ترس، خودکارآمدی، حدود 40 درصد از واریانس انگیزش، را تبیین میکردند که سازه حساسیت درک شده(0.369) و خودکارآمدی(0.355)، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی انگیزش فرد داشتند. در مدل IMB حدود 28 درصد از واریانس انگیزش را سازه مهارتهای رفتاری(0.252)، تبیین کرد که بیشترین تأثیر را در بر روی انگیزش فرد داشت. نتایج نشان دهنده تاثیر مداخله آموزشی حضوری- مجازی در گروه مداخله بود بطوریکه، بعد از مداخله تفاوت معنی داری در میانگین نمرات سازه های دو الگو بین دو گروه آزمون و کنترل مشاهده شد( 0.05p<). نتیجه گیری: نتایج بررسی نشان می دهد بعد از مداخله آموزشي بر اساس مدلهای IMB و PMT، نتايج حاكي از تاثير مثبت آموزش حضوری- مجازی بر حساسیت درک شده، شدت درک شده، خوکارامدی درک شده، کارآمدی پاسخ درک شده، هزینه ،پاداش، ترس، انگیزه، اطلاعات، مهارتهای رفتاری و در نهايت افزايش رفتارهای ایمن رانندگی با موتورسیکلت در دانشجویان بوده است. واژه های کلیدی: تئوری انگیزش محافظت، دانشجو، رانندگی، موتورسیکلت، مدل اطلاعات- انگیزه- مهارتهای رفتاری
موضوع : تئوری انگیزش محافظت
: مدل اطلاعات
: مهارتهای رفتاری
کلیدواژه : تئوری انگیزش محافظت
: دانشجو
: رانندگی
: موتورسیکلت
: مدل اطلاعات
: انگیزه
: مهارتهای رفتاری

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:308452
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۵/۱۵
کاربران آنلاین:327
بازدید امروز:5995
بازدید کل:4459624

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN