صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : نویسنده:تقی زاده، صغری
عنوان اصلی : مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی پوست (TENS) و واکنش بازتابی کف پا بر میزان درد و خستگی بیماران پس از جراحی بای ‌پس عروق کرونر در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 98-97
پژوهشگر : صغری تقی زاده
استاد راهنما : مجتبی راد، زهرا استاجی
استاد مشاور : محمد عباسی تشنیزی، محمد رخشانی
محل تحصیل : علوم پزشکی سبزوار/دانشکده پرستاری
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری داخلی-جراحی
تاریخ دفاع : ۹۸/۰۶/۱۳
صفحه شمار : ‮ص،‭۱۲۶‬ص‬جدول، نمودار، مصورسی دی
چکيده : مقدمه و هدف: درد و خستگی از مشکلات بعد از جراحی پیوند بای ‌پس عروق کرونری می‌باشند. از آنجایی که جهت تسکین درد و خستگی، روشهای غیر دارویی نسبت به روشهای دارویی عوارض کمتری دارد لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی پوست با ماساژ بازتابی کف پا (رفلکسولوژی) بر میزان درد و خستگی بیماران بعد از عمل جراحی بای‌پس عروق کرونری انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی می‌باشد که بر روی 78 بیمار تحت جراحی قلب باز بستری در بخش‌ ICU بیمارستان امام رضا(ع) در مشهد در سال 1397 انجام گردید. بیماران بصورت تخصیص تصادفی و با همسان سازی از نظر جنس در فاصله سنی 80-30 در سه گروه کنترل، تنس و رفلکسولوژی بطور تخصیص جایگشتی قرار گرفتند.در روز دوم جراحی پس از اکستوبه شدن بیمار و با فاصله 4ساعت از دریافت مورفین در گروه اول رفلکسولوژی به مدت 20 دقیقه(هرپا 10 دقیقه) با ابزار استیک و در گروه دوم تحریک الکتریکی پوست به مدت 15 دقیقه با دستگاه تنس و با فرکانسHZ 100-80 انجام گردید در گروه کنترل هیچ مداخله‌ای انجام نشد.نمره درد و خستگی در سه نوبت قبل از مداخله، بلافاصله بعد مداخله و 20 دقیقه بعد مداخله با مقیاس آنالوگ بصری اندازه‌گیری شد. یافته‌ها با استفاده از روشهای آماری و نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد که اختلاف معنیداری بین نمره درد در دو گروه تنس و کنترل و همچنین بین دو گروه رفلکسولوژی و کنترل وجود دارد که به ترتیب 032/0P-VALUE= و 008/0= P-VALUE می‌باشد. میانگین نمره درد بعد از مداخله در گروه کنترل 096/8 و در گروه TENS 292/7 و در گروه رفلکسولوژی 992/6 بود. نمره درد در دو گروه تنس و رفلکسولوژی تفاوت معنیداری نداشته است ( 635/0P-VALUE=). همچنین نتایج نشان داد که اختلاف معنیداری بین نمره خستگی بین دو گروه تنس و کنترل و همچنین در دو گروه رفلکسولوژی و کنترل وجود ندارد، که به ترتیب 193/0P-VALUE= و 835/0P-VALUE= می‌باشد. میانگین نمره خستگی بعد از مداخله در گروه کنترل 450/8 و در گروه TENS 938/7 و در گروه رفلکسولوژی 785/7 بود. نمره خستگی در دو گروه تنس و رفلکسولوزی در مقایسه با هم تفاوت معنیداری داشته است و نمره خستگی در گروه تنس 075/1 بیشتر از گروه رفلکسولوژی بود (030/0P-VALUE=).استنتاج نتایج: بر اساس یافته‌ها رفلکسولوژی در مقایسه با تحریک الکتریکی پوست سبب کاهش بیشتر خستگی در بیماران می‌شود و در کاهش درد به میزان مساوی تاثیر گذار است.بطور کلی این دو روش به عنوان شاخه‌های طب مکمل سبب کاهش درد و خستگی می‌شود و با توجه به هزینه کم، عدم عوارض و سهولت انجام آنها برای کاهش درد و خستگی در بیماران بعد از جراحی پیوند بای‌پس شریان کرونری توصیه می‌شود.واژه‌های کلیدی: تحریک الکتریکی پوست، خستگی و جراحی بای ‌پس عروق کرونر، درد، ماساژ بازتابی کف پا
موضوع : تحریک الکتریکی پوست
: خستگی و جراحی بای ‌پس عروق کرونر
: درد
: ماساژ بازتابی کف پا
کلیدواژه : تحریک الکتریکی پوست
: خستگی و جراحی بای ‌پس عروق کرونر
: درد
: ماساژ بازتابی کف پا

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:308452
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۵/۱۵
کاربران آنلاین:343
بازدید امروز:5776
بازدید کل:4459405

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN