صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : ع‍ظی‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍ده‌
عنوان اصلی : مقایسه تاثیر ورزش تای چی و پیاده روی بر قندخون ناشتای افراد مبتلا به دیابت نوع ۲
پژوهشگر : / حمیده عظیمی
استاد راهنما : فروغ رفیعی
استاد مشاور : دریادخت مسرور
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی ایران
صفحه شمار : ‮‭۶۹‬ ص.‬:مصور
چکيده : زمینه و هدف: برای پیشگیری وکنترل دیابت به عنوان یک بیماری مزمن پیچیده، پایش و کنترل گلوکز خون، آموزش سلامتی و مراقبت های پرستاری حرفه ای ضروری می باشد. هدف مطالعه حاضر مقایسه تاثیر ورزش تای چی و پیاده روی بر قندخون ناشتای بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ است.روش تحقیق: در این طرح نیمه تجربی سه گروهی تعداد صد فرد مبتلا به دیابت نوع 2 شرکت کردند. نمونه ها به طور تصادفی به 3 گروه (تای چی، پیاده روی و کنترل) تقسیم شدند. پیاده روی و تای چی برای30 دقیقه، 3 روز در هفته به مدت 8 هفته انجام شد. قندخون ناشتا قبل و بعد از مطالعه کنترل شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی (فراوانی نسبی- میانگین و انحراف معیار) و آزمون های کلموگرف – اسمیرنوف، تی زوجی، آنووا، تعیینی شفه و کای دو در نرم افزار SPSS نسخه16در سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ تحلیل شدند.یافته ها: تفاوت میانگین قندخون قبل و بعد از مداخله در گروه تای چی و پیاده روی معنی دار بود (05/0>P). تفاوت میانگین قندخون ناشتای بعد از مداخله بین گروه های تای چی و پیاده روی معنی دار نبود (571/0P=). تفاوت میانگین قندخون ناشتای بعد از مداخله در گروه های تای چی و کنترل (001/0P=) و گروه های پیاده روی و کنترل معنی دار بود (0001>0P=).بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، انجام 8 هفته ورزش (تای چی، پیاده روی) برکاهش سطح قندخون موثر است و لذا انجام هر دو این ورزش ها به بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 توصیه می شود. با اینحال به نظر می رسد پیاده روی اثر بیشتری بر کاهش قند خون دارد.
: Background and Aim: To prevent and control diabetes as a complex chronic disease, monitoring and control of blood glucose, health education and professional nursing care are necessary.The aim of this study was to determine the effect regular tai chi and walking exercise on fasting blood glucose levels in patients with type 2 diabetes.Material and Methods: It was a semi-experimental three group study. A total of 100 patients with type 2 diadetes were randomly assigned into three groups (Tai chi, walking, control). Tai chi and Walking groups practiced for 30 minutes, 3 days a week for 8 consecutive weeks. fasting blood glucose was measured before and after the study. Data was analyzed by descriptive statistics, kolmogrov- smirnov test, paired T test, Sheaffe, Anova and Chi-square tests using SPSS-PC( v.16). Significance level was considered as less than 0.05.Results: There was a significant difference between the mean of before and after fasting blood glucose of Tai chi and walking exercise groups (p<0.05). However there was not any significant difference between the mean of the last fasting blood glaucose of Tai chi and walking exercise groups (P=0.571). there was a significant difference between the mean of fasting blood glaucose of Tai chi and control groups (P=0.001) and also between walking and control groups (P=0<0001).Conclusion: According to the findings, 8 weeks of exercise (tai chi or walking) reduces fasting blood glucose levels; therefore both of these exercises are recommended to patients with type 2 diabetes. However, walking exercise is more effective on the reduction of blood glaucose.
موضوع : گلوکز خون
: Blood Glucose
: ورزش درمانی
: Exercise Therapy
: پیاده‌روی
: Walking
: پرسش‌نامه‌ها
: Questionnaires
: نتیجه درمان
: Treatment Outcome
: دیابت شیرین نوع ۲
: ‏ دیابت شیرین نوع ۲

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:315666
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۲/۲۱
کاربران آنلاین:1342
بازدید امروز:10405
بازدید کل:6677623

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN