صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : عبداله‌زاده، شرمین
عنوان اصلی : طراحی مدل مفهومی سیستم پرونده پزشکی الکترونیکی برای بیماران مبتلا به اختلالات روانی
پژوهشگر : / شرمین عبداله‌زاده
استاد راهنما : عباس شیخ‌طاهری
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : فناوری اطلاعات سلامت
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی ایران
صفحه شمار : ‮‭۱۳۹‬ ص.‬+پیوست
چکيده : مقدمه و هدف: علیرغم مزایای بالقوه پرونده پزشکی الکترونیکی استفاده و بکارگیری آن در حوزه سلامت روان در مقایسه با سایر حوزه‌های سلامت کمرنگ‌تر است. طراحی سیستم پرونده پزشکی الکترونیکی مستلزم داشتن مدل مناسب است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف انجام بررسی‌های لازم در زمینه سلامت روان و پرونده پزشکی الکترونیکی و در نهایت ارائه‌ی مدل مفهومی پرونده پزشکی الکترونیکی بیماران مبتلا به اختلالات روانی طراحی گردید. روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی-کاربردی می باشد که به صورت مقطعی در نیمه دوم سال 1395 انجام شد. در این پژوهش ابتدا از طریق مصاحبه با مدیران و صاحبان فرآیند، فرآیندهای اصلی بیمارستان تخصصی اعصاب و روان مهرگان واقع در شهر تهران، شناسایی شد. سپس با توزیع پرسشنامه و نظر خواهی از متخصصین اعصاب و روان، عناصر داده‌ و ویژگی یا قابلیت‌های ضروری برای پرونده پزشکی الکترونیکی بیماران مبتلا به اختلالات روانی بدست آمد. در نهایت مدل مفهومی پرونده پزشکی بیماران مبتلا به اختلالات روانی ترسیم شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه از شیوه اعتبار محتوا و به منظور بررسی پایایی ابزار، از روش ضریب کودر ریچارسون استفاده شد. تحلیل داده‌ با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و در محیط نرم افزار SPSS صورت گرفت. نمودارهای مدل مفهومی با استفاده از نرم افزار رشنال رز ترسیم گردیدند.یافته‌ها: براساس یافته‌های بدست آمده، در مجموع ده فرآیند اصلی پذیرش سرپایی، پذیرش بستری، ویزیت پزشک، فرآیند مراقبت پرستاری، فرآیند تغذیه، فرآیند نوار مغزی، فرآیند الکتروشوک سرپایی، فرآیند الکتروشوک بستری، فرآیند آزمایشگاه، فرآیند ترخیص شناسایی شدند. عناصر داده‌ شامل هشت بخش داده‌ هویتی (17 عنصر)، داده‌ مدیریتی (12 عنصر)، داده بالینی (50 عنصر)، درمان با الکتروشوک (14 عنصر)، سابقه پزشکی (26 عنصر)، داده‌ آزمایشگاهی (پنج عنصر)، داده‌ دارویی (11عنصر)، داده‌ مالی (دو عنصر) و قابلیت یا ویژگی‌های پرونده پزشکی الکترونیکی نیز 35 مورد به دست آمد. در نهایت، بر اساس این یافته‌ها نمودار مورد کاربرد ترسیم گردید و با استفاده از آن طراحی نمودارهای فعالیت و کلاس انجام شد. نتیجه‌گیری: در مجموع از 38 قابلیت عملکردی، 35 مورد به عنوان قابلیت عملکردی ضروری و از 152 عنصر داده‌ای 137 مورد به عنوان عناصر داده‌ای ضروری برای پرونده پزشکی الکترونیکی بیماران مبتلا به اختلالات روانی تعیین گردیدند. مدل مفهومی پرونده پزشکی الکترونیکی بیماران مبتلا به اختلالات روانی براساس زبان مدلسازی یکپارچه، منجر به تولید یک مدل انتزاعی می‌گردد که می‌تواند به طراحان سیستم جهت تسهیل و تسریع در طراحی سیستم کمک کند.
: Background: Despite the potential benefits of electronic medical record, its using and deployment in the field of mental health is so poor compared with other health areas. Designing of electronic medical record system requires a suitable model. Therefore, this study aimed to investigate electronic medical records in the context of mental health in order to providing a conceptual model of electronic medical record (EMR) for patients with mental disorders.Methods: This study is a practical-descriptive which was conducted in cross-sectional way in the second half of 2017. At the first step, core processes at specialized psychiatric hospital Mehrgan at Tehran, by interviewing with managers and owners of the processes, were identified. Then the questionnaires were distributed to collect the psychiatrists’ views about the data elements and features required for electronic medical records of patients with mental disorders. Finally, a conceptual model for medical records of patients with mental disorders was designed. In order to meaturing the validity of the questionnaires we adopted content validity method and for the reliability, Kuder-Richardson coefficient was used. Data analysis conducted by using descriptive statistics in SPSS and the conceptual model diagrams were drawn by Rational Rose.Results: Based on the findings, overally ten core processes including: outpatient admission, inpatient admission, visit, nursing care, nutrition, EEG, outpatient electroconvulsive therapy,inpatient electroconvulsive therapy, laboratory, and discharge processes were identified. Data elements consisted of eight sections, including: demographic data (17 elements), administrative data (12 elements), clinical data (50 elements), electroconvulsive therapy (14 elements), medical history (26 elements), laboratory tests data (five elements), medication data (11 elements), and financial data (two elements) and electronic medical record functionality or features were 35 cases. Finally, use case diagram was drawn and then activity and class diagrams were designed based on use case diagram.Conclusions: In total, out of 38 functionality capabilities, 35 items were considered as the essential functional features and in 152 data elements, 137 elements were identified as the essential data elements for EMR of patients with mental disorders. The conceptual model of electronic medical record for patients with mental disorders which is based on Unified Modeling Language, at least results in the production of an abstract model which can help system designers to facilitate and accelerate the system designing.
موضوع : مدل‌های نظری
: Models, Theoretical
: مدارک پزشکی
: Medical Records
: اختلالات روانی
: Mental Disorders
: گردآوری اطلاعات
: Data Collection
: ‏ پرونده الکترونیک سلامت
: ‏ Electronic Health Records
: ‏ نظام های رایانه ای مدارک پزشکی
: ‏ Medical Records Systems, Computerized

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:315666
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۲/۲۱
کاربران آنلاین:1579
بازدید امروز:10822
بازدید کل:6678040

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN