صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : محمودوند، فرزانه
عنوان اصلی : بررسی رفتار اطلاع یابی سلامت زنان نخست باردار و نخست زای مراکز سلامت شمال غرب تهران
پژوهشگر : / فرزانه محمودوند
استاد راهنما : سیروس پناهی
استاد مشاور : شهرام صدقی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی ایران
صفحه شمار : ‮‭۱۰۶‬ ص.‬+پیوست
چکيده : مقدمه: دوران بارداری و پس از زایمان یکی از مهم¬ترین مراحل زندگی زنان است. افزایش سطح آگاهی و ارتقاء رفتار اطلاع¬یابی زنان نخست باردار و نخست¬زا سبب بهبود دسترسی به اطلاعات موردنیاز در دوران بارداری و پس از زایمان می¬شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی رفتار اطلاع¬یابی سلامت زنان نخست باردار و نخست¬زای مراکز سلامت شمال غرب تهران می¬باشد. روش: مطالعه حاضر کاربردی و روش آن پیمایشی است. جامعه پژوهش شامل 5220 زن نخست باردار و نخست¬زای 10 مرکز سلامت شمال غرب تهران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران می¬باشد و حجم نمونه 358 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده¬ها در این پژوهش پرسشنامه بود. داده¬ها در سطح آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته¬ها: نتایج نشان داد مهم¬ترین نیاز اطلاعاتی زن نخست باردار و نخست¬زا "چگونگی داشتن فرزندی سالم" ؛ مهم¬ترین منابع اطلاعاتی مورد استفاده "پزشک متخصص زنان وزایمان"؛ مهم¬ترین شیوه دسترسی به منابع "ملاقات حضوری با پزشک" و مهم¬ترین موانع اطلا¬ع¬یابی "هزینه¬های بالای مشاوره با پزشک" بود. نتایج همچنین نشان داد بين نیازهای اطلاعاتی زنان نخست باردار و نخست¬زا و محل سکونت تفاوت معنادار وجود داشت. بین منابع اطلاعاتی برای دو ویژگی سطح تحصیلات و محل سکونت تفاوت معنا¬دار مشاهده شد. در شیوه دسترسی به اطلاعات با توجه به سطح تحصیلات تفاوت معناداری وجود داشت. در مورد موانع دسترسی به اطلاعات با توجه به سطح تحصیلات و درآمد تفاوت معنا¬داری وجود داشت. همچنین با توجه به نتایج آزمون تی تست بین منابع اطلاعاتی و شیوه دسترسی به اطلاعات در بین دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت دستیابی زنان باردار به اطلاعات سلامت لازم است که تدابیر لازم جهت رفع نیازهای اطلاعاتی، دسترس پذیری منابع اطلاعاتی، تسهیل شیوه¬های دسترسی به منابع بخصوص برای مادران با تحصیلات پایین¬تر و رفع موانع اطلاع¬یابی و کاهش هزینه¬های مراجعه به پزشک برای زنان نخست باردار و نخست¬زا صورت گیرد. با بررسی رفتار اطلاع¬یابی زنان نخست باردار و نخست¬زا و بهبود و ارتقای رفتار اطلاع¬یابی آنان در دوران بارداری و پس از زایمان، از مراجعه زیاد به مراکز سلامت کاسته، هزینه¬ها را کاهش داده و زمینه سلامت پایدار مادر و کودک فراهم خواهد شد.
: Introduction: Pregnancy and postpartum is one of the most important stages in women's lives. Increasing awareness and promoting the information seeking behavior of women will improve the access to information needed during pregnancy and postpartum.The aim of this study is to investigate the health information seeking of Primigravida and Primipara women in the Northwestern Health Centers of Tehran.Methods: The research method is descriptive-survey. The population of the study consisted of 5220 Primigravida and Primipara women of Northwest Health Center, among whom 538 were selected by simple random sampling. Data were collected by using questionnaire and analyzed by SPSS software.Result: Results showed that the most important information needs of Primigravida and Primipara women was relative to “how to have a healthy baby”; the most important information Resources was “doctor gynecologist”; The most important way of access to resources was “a doctor's appointment” and the most important barriers to information seeking was “high costs of consulting with the doctor”. One-way ANOVA also showed that there was a significant difference between the information needs and the place of residence; there was a significant difference between the sources of information for two characteristics of education level and residence; There was a significant difference in access to information according to the level of education; There was a significant difference in the barriers to accessing information according to the level of education and income. Also, according to the results of the t-test, there was a significant difference between the Information resources and access to information of the Primigravida and Primipara women.Conclusion: Providing health information needs of Primigravida and Primipara women is encountered with a high level of importance. Therefore, special measures are needed to Meeting information needs, accessing information resources, facilitating access to resources specially for lower-educated mothers, and removing barriers to information and reducing the costs of visiting a doctor of this group. By identifying information seeking behaviour of Primigravida and Primipara and trying to resolve them during pregnancy and postpartum, it is possible to reduce the number of visits to health centers, reduce costs, and provide sustainable maternal and child health.
موضوع : روان‌شناسی
: Psychology
: خدمات اطلاع‌رسانی
: Information Services
: پرسش‌نامه‌ها
: Questionnaires
: ‏ زنان آبستن
: ‏ Pregnant Women
: رفتار اطلاع یابی
: ‏ Information Seeking Behavior
: ‏ نیاز سنجی
: ‏ Needs Assessment
: اطلاعات پزشکی

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:315666
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۲/۲۱
کاربران آنلاین:1156
بازدید امروز:8643
بازدید کل:6675861

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN