صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : فتاحی، جمیله
عنوان اصلی : کدگردانی در افراد دو زبانه زودهنگام آذری - فارسی با استفاده از مجموعه آزمون های دایکوتیک
پژوهشگر : جمیله فتاحی
استاد راهنما : علی‌اکبر طاهایی
استاد راهنما : حسن عشایری
استاد مشاور : قاسم محمدخانی
استاد مشاور : شهره جلایی
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : شنوایی شناسی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی ایران
صفحه شمار : ‮‭۲۲۱‬ ص.‬
چکيده : مقدمه: هدف مطالعه حاضر بررسی کدگردانی در افراد دو زبانه زودهنگام آذری فارسی با استفاده از مجموعه آزمونهای دایکوتیک بود که در این راستا آزمونهای دایکوتیک به زبانهای اول و دوم و نیزمخلوط دو زبان در سطح کلمه و عدد ساخته شد تا سوبرتری شنوایی تعیین شود. مواد و روش: در این مطالعه مقطعی مقایسه ای 107 دانشجوی هنجار راست دست شامل 52 نفر دوزبانه آذری- فارسی و 57 نفر تک زبانه فارسی شرکت کردند. مجموعه آزمونهای دایکوتیک شامل نسخه فارسی Dichotic Word Test) DWT) ، نسخه آذری DDT (Dichotic digit Test)، نسخه آذریDWT ، نسخه مخلوط DDT و نسخه مخلوط DWT ساخته شد. آزمونهای دایکوتیک مخلوط برای بررسی کدگردانی محرک بین زبان اول و دوم طراحی شد. پنج آزمون ساخته شده و نسخه فارسی DDT برای افراد دوزبانه اجرا شد. امتیاز گوش راست، چپ و برتری گوشی برای هر آزمون محاسبه شد.یافته ها: روایی متریالهای مورد استفاده بالا بود. ثبات داخلی بیشتر امتیازها خوب بود و آزمونها پایا بودند. جنسیت بر غالب نتایج تاثیری نداشت. امتیازهای سه گانه گوش راست، چپ و برتری گوشی نسخه های فارسی DDT و DWT در دو گروه اختلاف معنیداری نداشت (p>0.05) . اختلاف نتایج گوش راست و چپ آزمونهای فارسی دایکوتیک در گروه تک زبانه و همچنین برای نسخه های فارسی DDT و DWT ، نسخه آذری DDT ، نسخه مخلوط DDT و مخلوط DWT در گروه دوزبانه معنیدار بود (p<0.05) . اما برای نسخه آذری DWT اختلاف گوشها معنیدار نبود (p>0.05) . در افراد تک زبانه و دوزبانه برای محرکهای فارسی (عدد و کلمه) و محرکهای عددی(به زبان آذری و کدگردانی شده) برتری گوش راست دیده شد، اما برای کلمه آذری برتری گوشی خاصی دیده نشد. برای کلمه کدگردانی شده ، برتری گوش چپ وجود داشت. نتیجه گیری:در این پژوهش در افراد دوزبانه که همه مهارت بالایی در زبان دوم داشتند، برای اولین بار در دنیا شاهد سه نوع سوبرتری شنوایی برای محرکهای مختلف و زبانهای اول و دوم بودیم . برای کلمه به زبان دوم برتری گوش راست، برای کلمه به زبان اول قرینگی پاسخها و برای کلمه کدگردانی شده که تکلیف دشواری است، برتری گوش چپ دیده شد. برای اعداد که تکلیف های آسانی هستند، برتری گوش راست وجود داشت. گوشهای افراد دوزبانه تخصصی عمل می کردند و توانمندتر شدن گوش چپ، موجب ایجاد تنوع در سوبرتری شنوایی شده و در نتیجه به درک کلمات در شرایط دشوار کمک کرده و باعث برتری حافظه شنوایی آنان نسبت به گروه تک زبانه شده است. بررسی سوبرتری در سطح جمله و پاراگراف پیشنهاد میشود.
: Background and objective: The first language (L1) in comparison with the second language (L2) has different hemispheric specializations in bilinguals. The objective of the present study is the development of dichotic tests in L1 and L2 to study the auditory laterality of L1, L2, and stimuli which switched between L1 and L2 using dichotic tasks. Background and objective: The objective of the present study is the development of dichotic tests in the first language(L1) and with the second language (L2) to study the auditory laterality of L1, L2, and stimuli which switched between L1 and L2 using dichotic tasks at single word level.Methods: This comparative cross-sectional study was performed on 107 normal right handed students including 52 Azeri-Persian bilinguals and 55 Persian monolinguals aged from 18 to 35 years. Azeri dichotic word test (ADWT), Azeri Dichotic Digit Test (ADDT) Persian Dichotic Word Test (PDWT), Mixed Dichotic Digit Test (MDDT) and Mixed Dichotic Word Test (MDWT) were developed to make study switching. Mixed dichotic test was designed to study switching between L1 and L2. Five developed tests and Persian dichotic digit test (PDDT) were accomplished in bilinguals.Results: The validity of the materials which used was high. The internal stability of most scores of tests was good. Gender did not affect most of the results. There is no significant difference between bilinguals and monolinguals for all scores (p>0.05). Results show a statistically significant difference between two ears’ scores in PDWT and PDDT in both groups, and in ADDT in bilinguals (p<0.02) but there is no significant difference between two ears’ scores in ADWT in bilinguals (p=0.41). There is a significant difference between two ears’ scores for MDDT as well as MDWT in bilinguals (p<0.02). Right ear advantage (REA) was observed for Persian stimuli (words and digits) in both groups and for digit stimuli in L1 and switched stimuli between L1 and L2 in bilinguals. There is not a specific ear advantage for the dichotic word task in L1 in bilinguals. There was a poor left ear advantage (LEA) for recognition of word stimuli which switched between L1 and L2.Conclusion: The proficient bilinguals who participated in the present study, showed three types of auditory laterality. There was a different asymmetry for different stimuli and different languages: A REA was observed at word level for L2, symmetrical pattern for L1 and a LEA for switched stimuli between L1 and L2 . There was a REA for digit level which is a simple task. The results demonstrated different auditory laterality for different stimuli in bilinguals. The bilinguals’ ears performed specialized and its main reason is empowerment of the left ear. This specification helped to bilinguals to understand the words in difficult situations, and made their auditory memory was superior than monolinguals. Further studies at the sentence and paragraph levels is recommended.
موضوع : چندزبانگی
: Multilingualism
: تست‌های گوش دادن با دو گوش
: Dichotic Listening Tests
: استانداردهای مرجع
: Reference Standards
: شنوایی‌شناسی
: Audiology
: پرسش‌نامه‌ها
: Questionnaires
: زبان

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:315666
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۲/۲۱
کاربران آنلاین:1159
بازدید امروز:8795
بازدید کل:6676013

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN