صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : م‍ح‍م‍دی‌، اح‍م‍د
عنوان اصلی : تاثیر کاردرمانی مبتنی بر بازی بر علائم و مشارکت در فعالیت های روزمره ی زندگی کودکان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی بستری در بیمارستان
پژوهشگر : / احمد محمدی
استاد راهنما : افسون حسنی‌مهربان
استاد راهنما : شهلا انصاری‌دماوندی
استاد مشاور : مهدی علیزاده‌زارعی
استاد مشاور : حمید حقانی
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : کاردرمانی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی ایران
صفحه شمار : ‮‭۱۶۰‬ ص.‬:مصور +پیوست
چکيده : بررسی اثر کاردرمانی مبتنی بر بازی بر علائم و مشارکت در فعالیت های روزمره ی زندگی کودکان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی بستری در بیمارستانمقدمه: فرایند تشخیص و درمان سرطان می تواند باعث بروز علائم و دیسترس های مختلفی در کودک شده و مشارکت در فعالیت های روزمره ی او را محدود نماید. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر کاردرمانی مبتنی بر بازی بر کنترل علائم ناشی از سرطان و درمان آن و تسهیل مشارکت در فعالیت های روزمره ی زندگی کودکان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی بستری در بیمارستان بود.مواد و روش ها: این مطالعه در دو مرحله ی اصلی انجام پذیرفت. در مرحله ی اول پایایی آزمون- بازآزمون و میزان توافق نسخه های والد و کودک ابزار مشارکت کودکان در فعالیت های روزمره ی زندگی در 30 کودک مبتلا به سرطان و یکی از والدین آنها مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله ی دوم اثر مداخلات مبتنی بر بازی در 25 کودک مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی بستری در بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت. مداخله شامل 8 جلسه ی 45 دقیقه ای کاردرمانی مبتنی بر بازی در جهت کنترل علائم و تسهیل مشارکت در فعالیت های روزمره ی زندگی بود. جلسات مداخله بر اساس نوع پروتکل شیمی درمانی (BFM protocol) به دو دوره ی 4 جلسه ای با فاصله ی استراحت دو هفته ای تقسیم شد. ارزیابی علائم در 4 مرحله و ارزیابی مشارکت در 3 مرحله انجام گرفت.یافته ها: نسخه های والد و کودک ابزار مشارکت کودکان در فعالیت های روزره ی زندگی از پایایی آزمون- بازآزمون عالی (r>0/8) و میزان توافق متوسط (ICC>0/5) برخوردار بودند. میانگین نمرات مشارکت در فعالیت های روزمره ی زندگی در گروه مداخله در تمامی حوزه های تنوع کل فعالیت ها، میزان کل فعالیت ها، باچه کسی کل، لذت بخشی کل و رضایت والدین کل به صورت معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود (p<0/05). همچنین باوجود اینکه علائم در هر دو گروه شرکت کننده روندی کاهشی داشت، اما این روند در گروه مداخله تفاوت معنی داری با گروه کنترل داشت (p<0/05).نتیجه گیری: نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که کاردرمانی مبتنی بر بازی در کاهش علائم ناشی از سرطان و درمان آن و تسهیل فعالیت های روزمره ی زندگی کودکان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی بستری در بیمارستان مؤثر است. خدمات کاردرمانی با تأکید بر مداخلات مبتنی بر بازی در بخش های آنکولوژی کودکان می تواند نیازهای مرتبط جسمی و روانی- اجتماعی این کودکان را پوشش دهد.
: Introduction: The process of diagnosis and treatment of cancer can cause symptoms and different distress in children and may limit their participation in daily life activities. The aim of this study was to investigate the impact of play-based occupational therapy on controlling of the symptoms of cancer and its treatment and facilitating the participation of hospitalized children with cancer in daily life activities undergoing chemotherapy. Materials and Methods: The current study is performed through two main steps. In first step, the test-retest reliability and the agreement level of Children Participation Assessment Tool (parent and child versions) were examined in 30 children with cancer and one of their parents. In second step, the effects of play- based interventions are assessed in 25 hospitalized children with cancer undergoing chemotherapy. The interventions consist of eight sessions- each session 45 minutes- of play-based occupational therapy to control symptoms and facilitate the participation in activities of daily living. Intervention sessions, based on the type of chemotherapy (BFM protocol), are divided into two steps. Each step is 4 sessions with 2 weeks discharge interval (recovery period). Assessments of symptoms are performed through four steps and the assessment of participation is performed through three steps. Results: The parent and child versions of Children Participation Assessment Tool have excellent test-retest reliability (r> 0/8) and moderate agreement (ICC> 0/5). Total mean scores of participation in daily life activities in the intervention group in all areas, including the diversity of activities, intensity of activities, enjoyment, and parentsʹ satisfaction were significantly higher than the control group (p <0/05). However the symptoms are decreased in both groups of participants, but this trend has the significant difference in the intervention group compared to control group (p <0/05). Conclusion: The results of the current study showed that play-based occupational therapy is the effective approach in reducing the symptoms of cancer and its treatment, and facilitating the participation of hospitalized children with cancer in daily life activities undergoing chemotherapy. The occupational therapy services, with emphasis on play-based interventions, in children´s hematology/oncology wards, can meet their physical and psychosocial needs.
موضوع : کار درمانی
: Occupational Therapy
: سرطان‌ها
: Neoplasms
: دارو درمانی
: Drug Therapy
: بازی درمانی
: Play Therapy
: مشارکت بیمار
: Patient participation
: پرسش‌نامه‌ها

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:315666
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۲/۲۱
کاربران آنلاین:1305
بازدید امروز:9665
بازدید کل:6676883

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN