صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : ملازاده، عماد
عنوان اصلی : بررسی روایی و پایایی مقیاس"بیمارستانی افسردگی و اضطراب" در افراد مبتلا به پارکینسون
پژوهشگر : عماد ملازاده
استاد راهنما : قربان تقی‌زاده
استاد مشاور : میترا خلف‌بیگی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : کاردرمانی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی ایران
صفحه شمار : ‮‭۶۵‬ ص.‬
چکيده : مقدمه افسردگی و اضطراب از علائم غیرحرکتی شایع در افراد مبتلا به پارکینسون است که می تواند تاثیر منفی بسزایی روی کیفیت زندگی این افراد داشته باشد. داشتن ابزار ارزیابی مناسب، دقیق، ارزان و ساده جهت سنجش افسردگی و اضطراب، به منظور شناسایی افراد مبتلا به پارکینسون دارای افسردگی و اضطراب و به کار گرفتن درمان مناسب، ضروری است. هدف از مطالعه حاضر روایی و پایایی مقیاس بیمارستانی افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به پارکینسون می باشد.مواد و روش ها نمونه گیری به صورت غیر احتمالی ساده از موارد در دسترس انجام شد. 79 بیمار مبتلا به پارکینسون با میانگین سنی ( انحراف معیار ) ( 84/10±) 10/59 سال و میانگین ( انحراف معیار ) سطح پیشرفت بیماری( 13/1 ) 24/3 براساس معیار Hoehn and Yahr انتخاب شدند و با فاصله 3-2 هفته با هدف بررسی پایایی آزمون- باز- آزمون تکمیل شد. همچنین اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه های افسردگی و اضطراب بک، افسردگی و اضطراب هامیلتون و مقیاس تک آیتمی افسردگی VAS در بار اول (مرحله آزمون) تکمیل شدند.نتایج براساس نتایج تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS18، میزان پایایی آزمون- بازآزمون برای نمره کل مقیاس بیمارستانی افسردگی و اضطراب بسیار مطلوب بدست آمد ( 83/0 ICC= ). همچنین میزان پایایی آزمون- بازآزمون برای تک تک آیتم های مقیاس، برای اکثر آیتم ها متوسط تا خوب بدست آمد ( 55/0-28/0 Kappa= ). ارتباط معنادار متوسط تا بالایی بین نمره کل مقیاس بیمارستانی افسردگی و اضطراب با پرسشنامه های افسردگی و اضطراب بک و هامیلتون و همچنین مقیاس افسردگی تک آیمی VAS بدست آمد. همچنین ارتباط متوسط تا بالایی بین خرده مقیاس های افسردگی و اضطراب مقیاس بیمارستانی افسردگی و اضطراب، با آزمون های اختصاصی افسردگی و اضطراب بک، هامیلتون و مقیاس افسردگی تک آیمی VAS به دست آمد. تحلیل عاملی با روش چرخشی واریمکس و بصورت 2 عاملی بدست آمد. میزان همخوانی درونی برای آیتم های این پرسشنامه مطلوب بدست آمد ( 87/0 ).نتیجه گیری نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که مقیاس بیمارستانی افسردگی و اضطراب برای استفاده های بالینی، کلینیکی و پژوهشی در بیماران پارکینسون هنوز بحث برانگیز است و نیاز به مطالعات بیشتر در آینده با حجم نمونه های بیشتر و توسعه پرسشنامه دارد.
: Background and Aim: Depression is one of the common non-motor symptoms in patients with Parkinson's disease (PD) which can have a significant negative effective on the quality of life of these people. So it is necessary to have suitable, accurate, cheap and simple diagnostic tools for identifying depression in patients with PD and applying a proper treatment. The purpose of this study was to investigate the reliability and validity of the hospital anxiety and depression scale in subjects with idiopathic PD.Materials and Methods: In this methodological study, 79 patients with idiopathic PD, by mean (SD) age of 59.10 (10.84) and the average (SD) of disease progression level of 3.24 (1.13) based on Hoehn and Yahr scale, were selected by simple non-probability method. In order to determine test-retest reliability, the hospital anxiety and depression scale (HADS) was completed times with 2 weeks interval. Also, Beck as well as Hamilton anxiety and depression scales and single-item visual analog scale (VAS) were used to investigate construct validity. Results: Test-retest reliability was high to excellent for total scores and scores of anxiety and depression subscales of HADS (ICC=0.77-0.83). Also, test-retest reliability of each item of this scale was poor to good for most of the items (Kappa=0.28-0.55). A significant moderate to high correlation was observed between total score of HADS and Beck as well as Hamilton anxiety and depression scales and single-item VAS. Factor analysis was done with Varimax Rotation pattern and it extracted 2 factors. Internal consistency for items of this scale was excellent (Cronbach’s alpha=0.87). Conclusion: The results of this study showed that the use of HADS in clinics and researches is still controversial and it required more future investigation with larger sample size and developing this scale.
موضوع : بیماری پارکینسون
: Parkinson Disease
: روان‌شناسی
: Psychology
: افسردگی
: Depression
: تشخیص
: Diagnosis
: شیوع بیماری
: Disease Outbreaks
: اضطراب
: Anxiety
: تکرارپذیری نتایج پژوهش

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:315666
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۲/۲۱
کاربران آنلاین:1324
بازدید امروز:10298
بازدید کل:6677516

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN