صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : ‏ کاظم زاده،‏ زينب ، پديدآور
عنوان اصلی : تأثیر برنامه آموزشی – مشاوره ای ترک سیگار بر موفقیت و خودکارآمدی ترک سیگار در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری
پژوهشگر : / زينب کاظم زاده
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما زهرا سادات منظري
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور سعيد واقعي، محمود ابراهيمي، رضا مظلوم
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکي مشهد: دانشکده پرستاري و مامايي
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد
رشته تحصیلی : پرستاري (گرايش داخلي جراحي)
تاریخ دفاع : ۹۵/۰۴/۲۶
صفحه شمار : ‮‭۱۱۰‬ص.‬: مصور
چکيده : تأثیر برنامه آموزشی – مشاوره ای ترک سیگار بر موفقیت و خودکارآمدی ترک سیگار در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری. چکيده: مقدمه و هدف: از بين تمام عوامل خطر سندرم حاد کرونری تنها عامل خطري که بصورت صريح و مستقيم در گايدلاين مراقبتي از این بیماران مورد توجه و تاکيد قرار گرفته است، کشيدن سيگار (توصيه به ترک آن) است. محوریت مشاوره ترک سیگار شامل اصل دستیابی و تقویت خودکار آمدی افراد می‎‏باشد. از آنجا که عوامل مختلفی بر موفقیت يا شکست افراد در برنامه‏هاي ترک سيگار تاثير دارد لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی-مشاوره‏ای ترک سیگار بر موفقیت و خودکارآمدی ترک سیگار در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری طراحی گردید.روش¬کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی با مشارکت 51 بیمار مبتلا به سندرم حاد کرونری بستری در بیمارستان‌های قائم (عج) و امام رضا (ع) که به دو گروه مداخله و کنترل، تخصیص تصادفی شدند، انجام گردید. مداخله شامل دو جلسه برنامه آموزشی-مشاوره‏ای ترک سیگار بود. قبل و بعد از مداخله خودکارآمدی و موفقیت در ترک سیگار، با پرسشنامه خودکارآمدی ترک سیگار (SASEQ) و موفقیت ترک سیگار که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت، سنجیده شد.یافته¬ها: نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد که در تمام مراحل اول تا پنجم بعد از مداخله بين دو گروه مداخله و کنترل از نظر فراوانی موفقیت در ترک سیگار، اختلاف آماري معني¬داري وجود داشت(05/0>p). اما این اختلاف در مرحله ششم معنادار نبود(062/0>p). آزمون من ویتنی نشان داد که در تمام مراحل اول تا ششم بعد از مداخله، بین دو گروه مداخله و کنترل از نظر میانگین نمره خودکارآمدی در ترک سیگار، اختلاف معناداری وجود داشت(05/0>p). نتیجه¬گیری: با توجه به نتايج مطالعه و تاثیر گذاری پرستاران به عنوان افراد خط اول درمان و گذراندن زمان بیشتر با بیماران، توصيه مي شود از مداخله آموزشی – مشاوره ای ترک سیگار اين برنامه توسط پرستاران در کمک به ترک سیگار در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری استفاده شود.
: The Effect of Educational-Consulting Program Based Smoking Cessation on Success and Self-Efficacy of smoking cessation in Acute Coronary Syndrome Patients. Abstract: Introduction: Among all various risk factors in heart diseases, smoking is the only risk factor which has directly been attended and highlighted in medical care guideline of patients with Acute Coronary Disease. The centrality of the principle of achieving and promoting self-efficacy of smoking cessation counseling people. Since several factors affect the success or failure of people in smoking cessation programs are effective, the present study investigates the effect of conducting a designed educational-Consulting Program on smoking cessation success and smoking cessation self-efficacy in ACS patients.Methods: This study is an experimental study, a clinical one with two groups of pre-test and post-test. This study has been conducted on 51 ACS patients hospitalized in Qaem and Imam Reza hospitals of Mashhad. In The research units were based on random specification of the participants in two control and intervention groups. The beginning of sampling, questionnaires related to demographic information and health status, smoking condition, nicotine dependency and smoking cessation self-efficacy were completed by the patients. Smoking cessation education –consulting program was conducted in the intervention group. In the control group, the participants were encouraged to quit smoking and finally, telephone back up was presented for 3 months, and the self-efficacy (SASEQ) and smoking cessation success questionnaires were completed by the help of the researcher. Finally, the obtained data were analyzed through SPSS 11/5 and certain statistical tests. Results: Results show that in 1 to 5 steps after intervention, a significant difference was observed in the frequency of smoking cessation success among both control and intervention groups, based on Chi- square test (p<0.05). but in the sixth step this difference isn’t significant(0/062).Also in all the six steps after intervention, a significant difference was observed in the average score of smoking cessation self-efficacy among both control and intervention groups, based on Mann-Whitney test (p<0.05).Conclusion: Based on the results of this study, and given that nurses are in the front line of medical care and are more effective as a result of more contact and time spent with patients, it is recommended to use smoking cessation educational-consulting intervention by the help of nurses to help with smoking cessation in ACS patients.
کلیدواژه : آموزش ترک سیگار
: مشاوره ترک سیگار
: موفقیت در ترک سیگار
: خودکارآمدی ترک سیگار
: سندروم حاد کرونری

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:264767
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۰۹/۲۲
کاربران آنلاین:4115
بازدید امروز:1977
بازدید کل:1634476

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN