صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : ‏‏دادمهر، صالح ، نویسنده
عنوان اصلی : مقایسه ی ریزسختی سطحی سمان (Z- Dent 8-AS) با سمان های MTA، CEM و Zonalin در زمان های متفاوت
پژوهشگر : / صالح دادمهر
نام ساير پديدآوران : ؛ استادراهنما: رسول صاحب علم ، مصطفی معظمی
محل تحصیل : : دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵-۹۶
مقطع تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
صفحه شمار : ‮‭۴۲‬ص‬:مصور
چکيده : مقایسه ی ریزسختی سطحی سمان (Z- Dent 8-AS) با سمان های MTA، CEM و Zonalin در زمان های متفاوتچکیده:هدف:هدف از مطالعه حاضر معرفی Z-Dent8 به عنوان سمان مورد استفاده در دندانپزشکی می باشد . ریزسختی سطحی یکی از خصوصیات فیزیکی سطحی سمان ها است واین مطالعه به بررسی ریز سختی سطحی ماده Z-Dent8 و مقایسه آن با سه سمان MTA,CEM,Zonalin در چهار زمان ستینگ اولیه، یک روز، یک هفته و یک ماه پرداخته است.روش و آزمودنی ها:مجموعا 160 نمونه در چهار گروه ماده شامل MTA(MTA ANGELUS,Brazil)؛CEM ؛ Zonalin(kemdent, UK) و Z-Dent8از نظر ریزسختی سطحی در چهار زمان ستینگ اولیه،یک روز،یک هفته و یک ماه به روش تست ریزسختی سنج ویکرز مورد آزمون قرارگرفت، همچنین در تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس با اندازه های تکراری با در نظر گرفتن عامل بیرونی استفاده شد.یافته ها:ریز سختی سطحی برای مواد مورد آزمایش در زمان ستینگ اولیه قابل اندازه گیری نبود.نتایج این مطالعه نشان داد ریز سختی سطحی دو ماده CEM , MTA به طور معنی داری بیشتر از دو ماده ZOE , Z-Dent8در زمان های یک روز،یک هفته،یک ماه است. ( p value <0.001 )پس از یک روز ، یک هفته و یک ماه ریزسختی سطحی Z-Dent8 ازCEM و MTA به طور معنی داری کمتر بود و فقط در زمان یک ماه نسبت به سمان Zonalin افزایش معنی داری داشت.به ترتیب افزایش زمان های آزمایش، میزان ریز سختی سطحی سمان های Z-Dent8 ،MTA و CEM افزایش معنی دار داشت و در مورد سمان Zonalin فقط در فاصله زمان های یک روز تا یک هفته افزایش معنی دار داشت.ریزسختی سطحی در سمان MTA در طول زمان نسبت به سایر سمانها افزایش بیشتری داشته است و کمترین تغییر ریزسختی سطحی مربوط به سمان ZON بودنتیجه گیری:با توجه بررسی و مقایسه ریز سختی سطحی ماده Z-Dent8 با سه ماده MTA ،CEMوZonalin میتوان نتیجه گرفت Z-Dent8 از نظر سختی سطحی میتواند جایگزینی مناسب برای Zonalin در مواردی مانند پانسمان و ترمیم موقت باشد. همچنین این سمان میتواند جایگزین مناسبی برای سمان MTA بعنوان ماده مورد استفاده در درمان پالپ زنده دندان های تروماتیزه با آپکس باز و سایر مواردی که نیاز به بازیابی کانالهای دندان وجود دارد،باشد و نیز بعنوان بیس در زیر ترمیم های عمیق، استفاده شود. بدیهی است باید قبل از توصیه قطعی به استفاده از این ماده به عنوان سمان، از نظر سایر ویژگی ها همچون ریز نشت ، سازگاری زیستی ، استحکام شکست و... مورد آزمایش قرارگیرد. کلمات کلیدی:ریزسختی سطحی، تست ویکرز، MTA,CEM,Zonalin,Z-Dent8
: Comparative evaluation of Microhardness of "Z-Dent 8 – AS" cement with MTA , CEM and Zonalin in different times.AbstractThe aim of this study was to introduce Z-Dent8 as a dental cement. Surface microhardness is one of the physical specifications of dental cements. In this study assayed surface microhardness of Z-Dent 8 in setting time,1 day, 7days and 30 days and they compaired with surface microhardness of MTA, CEM and Zonalin in sightly times.Methods & Materials: In total ,160 speciments were prepared; The materials investaged were MTA (MTA, ANGELUS, Brazil), CEM (BioniqueDent, Tehran, Iran), Zonalin (kemdent, england) and Z-Dent8. Each cement was divided in to four subgroups of ten; setting time, 1 day, 7 days and 30 days. All the materials were mixed according to manufacturer’s instruction. The surface microhardness of cements were assaied by Vickers test and out coms were analyzed by shapiro wilk test.Result:The surface microhardness for all dental cements that were tested in this study, were not readabel(measurable)in primary setting time. The results of this study showed that surface microhardness of MTA and CEM is significantlly more than Z-Dent8 and Zonalin in one day, 7 days and 30 days. (p≤0.001) Assayes showed that surface microhardness of Z-Dent8 was significantly less than MTA and CEM in different times and it was significantly more than zonalin in 30days but they were the same in 24h and 7 days.The surface microhardness of MTA, CEM and Z-Dent8 had significantly increased by increasing the time (p≤0.001). Surface microhardness of Zonalin had increased between 1 day to 7 days(p=0.003), between 7days and 30days surface microhardness decreased, but it was’t statistically significant.Altogether, MTA has the highest surface microhardness and graeter increase between three others cements in all times and Zonalin has least change in amount.ConclusionThe peresent assay showed that surface microhardness of Z-Dent8 is more than Zonalin and significantlly lower than MTA & CEM.Accordingly; if Z-Dent8 has acceptive results in another necessary attribute; like biocompatibility, solvable, binding strength, ....; we can use it instead of zonalin, as cavit and temporary restorative. also this cement can be used instead of MTA as pulpcaping material in traumatic teeth, that are open apex and other dental treatment that need to reaccess root canals. Maby can use Z-Dent 8 as base under deep retorative treatment as a base.
موضوع : ‏ ترمیمی
کلیدواژه : ریزسختی سطحی
: سمان Z- Dent 8-AS
: سمان های MTA، CEM و Zonalin

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:264767
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۰۹/۲۲
کاربران آنلاین:4095
بازدید امروز:1957
بازدید کل:1634456

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN