صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : ‏‏رشیدی،‏‏ محبوبه نگارنده
عنوان اصلی : بررسی سطح CRP و آلبومین سرم در پیش آگهی مرگ و میر بیماران ترومایی بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های امام خمینی و گلستان شهرستان اهواز
پژوهشگر : / محبوبه رشیدی.
استاد راهنما : فرهاد سلطانی، محمدرضا پی پل زاده
استاد مشاور : رضا آخوند زاده، علیرضا اکرامی
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، بهداشتی جندی شاپور اهواز
سال تحصیل : ، ۱۳۹۳
دانشگاه/ دانشکده : جندی شاپور
مقطع تحصیلی : فلوشیپ
رشته تحصیلی : مراقبت های ویژه
تاریخ دفاع : ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
صفحه شمار : ‮‭۵۰‬ ص.:‬ جدول، نمودار
چکيده : مقدمه : تصادفات جاده ای یکی از شایعترین علل مر گ و میر در دنیا و اولین علت مرگ و میر در ایران معرفی شده است. تقریبا 20% از بیماران دچار مصدومیت های ناشی از تصادفات به بستری شدن در بخش های مراقبت ویژه نیاز پیدا خواهند کرد و بنابر این تستهای آزمایشگاهی می توانند نقش زیادی در پیش گویی عاقبت این دسته از بیماران داشته باشند. مطالعه حاضر سعی در ارزیابی توانایی استفاده از میزان غلظت سرمیCRP، آلبومین و نسبت CRP/albumin به منظور پیش گویی عاقبت بیماران یاد شده را دارد.روش کار : در مجموع 86 بیمار ترومایی با بیش از 48 ساعت بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستانهای امام خمینی(ره) و گلستان شهرستان اهواز در طول یک سال مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. انتخاب بیماران برای ورود به مطالعه به نحوی بود که نباید بیشتر از 24 ساعت از زمان آسیب دیدن و وقوع حادثه برای آنان گذشته باشد و نیز امتیاز کسب شده از سیستم درجه بندی SOFA بین 6 تا 8 باشد. میزان غلظت سرمیCRP، آلبومین و نسبت CRP/albumin در روز اول و سوم بعد از بستری شدن بیماران اندازه گیری گردید. نتایج : پس از بررسی اطلاعات ، ارتباط معنی داری میان CRP و آلبومین و نیز نسبت CRP/albumin بدست آمده در روزهای اول و سوم بعد از بستری شدن گزارش گردید(p < 0.05). افزایش میزان مرگ و میر به موازات افزایش میزان CRP/albumin گزارش گردید. بر این اساس بدترین پیش آگهی مربوط به بیمارانی بوده است نسبت یاد شده در آنها در محدوده 01/4 تا 9 بوده است. بیشترین میزان مرگ و میر و بدترین عاقبت مربوط به بیمارانی بود که غلظت CRP و آلبومین در آنها به ترتیب بیش از 12 میلی گرم درصد و کمتر از 3 گرم در صد گزارش گردیده بود.نتیجه گیری : CRP و آلبومین و نسبت CRP/albumin بعنوان تستهای ساده، ارزان و قابل اعتماد می توانند به پیش گویی عاقبت بیماران ترومایی بستری در بخش مراقبت ویژه کمک کنند
: مقدمه : تصادفات جاده ای یکی از شایعترین علل مر گ و میر در دنیا و اولین علت مرگ و میر در ایران معرفی شده است. تقریبا 20% از بیماران دچار مصدومیت های ناشی از تصادفات به بستری شدن در بخش های مراقبت ویژه نیاز پیدا خواهند کرد و بنابر این تستهای آزمایشگاهی می توانند نقش زیادی در پیش گویی عاقبت این دسته از بیماران داشته باشند. مطالعه حاضر سعی در ارزیابی توانایی استفاده از میزان غلظت سرمیCRP، آلبومین و نسبت CRP/albumin به منظور پیش گویی عاقبت بیماران یاد شده را دارد. روش کار : در مجموع 86 بیمار ترومایی با بیش از 48 ساعت بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستانهای امام خمینی(ره) و گلستان شهرستان اهواز در طول یک سال مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. انتخاب بیماران برای ورود به مطالعه به نحوی بود که نباید بیشتر از 24 ساعت از زمان آسیب دیدن و وقوع حادثه برای آنان گذشته باشد و نیز امتیاز کسب شده از سیستم درجه بندی SOFA بین 6 تا 8 باشد. میزان غلظت سرمیCRP، آلبومین و نسبت CRP/albumin در روز اول و سوم بعد از بستری شدن بیماران اندازه گیری گردید. نتایج : پس از بررسی اطلاعات ، ارتباط معنی داری میان CRP و آلبومین و نیز نسبت CRP/albumin بدست آمده در روزهای اول و سوم بعد از بستری شدن گزارش گردید(p < 0.05). افزایش میزان مرگ و میر به موازات افزایش میزان CRP/albumin گزارش گردید. بر این اساس بدترین پیش آگهی مربوط به بیمارانی بوده است نسبت یاد شده در آنها در محدوده 01/4 تا 9 بوده است. بیشترین میزان مرگ و میر و بدترین عاقبت مربوط به بیمارانی بود که غلظت CRP و آلبومین در آنها به ترتیب بیش از 12 میلی گرم درصد و کمتر از 3 گرم در صد گزارش گردیده بود. نتیجه گیری : CRP و آلبومین و نسبت CRP/albumin بعنوان تستهای ساده، ارزان و قابل اعتماد می توانند به پیش گویی عاقبت بیماران ترومایی بستری در بخش مراقبت ویژه کمک کنند
: Background and Objectives: Road traffic accident is considered as one of the most common causes in the world and the second highest cause of mortality in Iran. Almost 20% of trauma admissions being admitted to the ICU and laboratory diagnostic tests can help to predict the outcome of these patients. This study was aimed to determine the ability of CRP, albumin and their ratio to predict the outcome of trauma patients in ICU.Methods: We evaluated 86 patients admitted to ICU for more than 48 h with traumatic injury. CRP, albumin and CRP/albumin ratio were measured in first and third day after admission in ICU to predict mortality and outcome.Results: There was a significant relation between CRP, albumin and also CRP/albumin index in first and third day after admission via t test (p < 0.05). The mortality rate was correlated with increase in CRP/albumin ratio and therefore patients with ratio 4.01-9 had poorer outcome in comparison with other patients. The high mortality and poor outcome were reported in Patients with CRP concentration more than 12 mg/dl and albumin less than 3 g/dl in our studyConclusion: Albumin, CRP and their ratio as a simple and reliable test can help to increase prognostic performance in ICU patients.
کلیدواژه : CRP, Albumin,CRP/albumin ratio ، بخش مراقبت ویژه ، شاخصهای پیش گویی کننده
: U; prognostic marker; CRP/albumin ratio

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:264767
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۰۹/۲۲
کاربران آنلاین:4085
بازدید امروز:1947
بازدید کل:1634446

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN