صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : ‏ ابوالقاسمی‏ آمنه ، پديدآوردانشجو
عنوان اصلی : مطالعه تطبیقی برنامه درسی درس اخلاق حرفهای پرستاری در مقطع کارشناسی در ده دانشکده منتخب جهان سال 2016
پژوهشگر : / آمنه ابوالقاسمی
استاد راهنما : لیلا افشار
استاد مشاور : شهناز کریمی
محل تحصیل : : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشکده آموزش علوم پزشکی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : آموزش علوم پزشکی
صفحه شمار : ‮‭۱۹۰‬ص‬
چکيده : چکیده زمینه تحقیق: تغییرات گسترده و سریع به دلیل بروز نیازهای جدید در مراکز بهداشتی درمانی، موجب شده است که پرستاران روزانه با مسائل و موضوعات اخلاقی متعددی، مواجه شوند. از دانشآموختگان کارشناسی پرستاری انتظار میرود با بصیرت و توانایی وضعیت مراقبت پرستاری را در نظام سلامت مطابق با اصول اخلاقی اصلاح نمایند. بدیهی است که نظام آموزش پرستاری در شکل‌دهی این فرایند نقشی اساسی به عهده دارد. یکی از الزامات آموزش مهارت‌های اخلاقی وجود یک برنامه درسی منسجم و روزآمد در اخلاق حرفه‌ای پرستاری است.هدف:هدف از انجام این پژوهش، مقایسه تطبیقی برنامهی درسی اخلاق حرفهای مقطع کارشناسی پرستاری در ده دانشکده پرستاری برتر جهان و ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای بهبود بخشیدن به وضعیت برنامه درسی اخلاق حرفهای در پرستاری مبتنی بر فرهنگ جامعه میباشد.روش مطالعه:این مطالعه تطبیقی در سال 1395 انجام شد. به منظور شناسایی و انتخاب ده دانشکده برتر پرستاری جهان از رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان بر مبنای نظام رتبه‌بندی بین‌المللی کیو اس در سال 2016 استفاده شد. نمونه آماری دانشکدههای پرستاری پنسیلوانیا، تورنتو، منچستر، پیتس بورگ، سیدنی، ساوتمپتون، فناوری سیدنی، ادینبورگ، نایتینگهام و استرالیای جنوبی بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق جستجو در اینترنت و سایت دانشکدههای پرستاری منتخب برتر جهان و ایران جمع‌آوری گردید. در صورت لزوم برای به دست آوردن اطلاعات تکمیلی به صورت الکترونیک با دانشکده‌های مربوطه مکاتبه شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، چهارچوب پژوهشگر ساخته بر اساس عناصر برنامه درسی بود که با نظر اساتید راهنما و مشاور تهیه و تنظیم گردید. جهت تعیین روایی ابزار گردآوری داده‌ها در این مطالعه، از روش اعتبار محتوی استفاده شد. تجزیه و تحلیل و مقایسه عناصر تشکیل‌دهنده برنامه درسی اخلاق حرفهای دانشکدههای برتر جهان بر اساس الگوی بردی دارای چهار مرحلهی توصیف، تفسیر، هم‌جواری و مقایسه انجام شد. نتایجبر اساس یافتهها، در دانشکدههای منتخب برتر پرستاری، استفاده از راهکارهای ادغام (9 دانشکده)، دانشجو محوری (2 دانشکده)، جامعهمحوری (7 دانشکده)، مبتنی بر پیامد، حل مساله و روش‌های یادگیری مبتنی بر نیاز جامعه از جمله استراتژیهای آموزشی بود که برای حمایت از یادگیری فراگیران اعمال میشد. همچنین در ارزیابی دانشجویان علاوه بر سنجش دانش از طریق آزمون‌های چهارگزینهای و کتبی، از روش‌های سنجش مهارت مانند مقالهنویسی، کار عملی در آزمایشگاه، مطالعه موردی، ارائه پوستر، بازاندیشی، پورتفولیو، بررسی مستمر مهارت‌های عملی، فعالیت کلاسی و آسکی استفاده میگردید.بحث و نتیجه‌گیری:با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد میشود با توجه به ارزش‌های حرفهای، تعالیم و فرهنگ اسلامی و نیازهای جامعه، پیامدهای آموزشی مناسب برنامه درسی اخلاق حرفهای تعیین و در محتوا، شیوهی ارائه، روش آموزش و ارزشیابی متناسب با پیامدهای تعیین شده، بازنگریهایی صورت گیرد.کلیدواژه‌ها:مطالعه تطبیقی، الگوی بردی، برنامه درسی، اخلاق حرفه‌ای، پرستاری
: AbstractBackground: Changes in health care delivery systems have led nurses to face different ethical issues. It is expected that graduate nurses improve nursing care status in the health system according to ethical principles with insight and ability. Nursing education, specially the nursing curriculum have an influencing role in this regard.Purpose: The purpose of this study wasto compare the curriculum of nursing in top ten universities -of the world to propose strategies for improving the status of professional ethics curriculum in nursing based on Iranian culture. Methodology: This comparative study was conducted in 1395. The world universities ranking based on the international ranking system of QS 2016 was used to identify and select top ten nursing schools in the world. The sample of this study consisted of the school of nursing Pennsylvania, Toronto, Manchester, Pittsburgh, Sidney, Southampton, Technology Sydney, Edinburgh, Nottingham and South Australia. Data was gathered through the internet and the websites of the selected top nursing schools of the world and additional data were collected via email.. Data gathering instrument was a researcher maid framework according to the curriculum componants. Content validity method was used to determine the validity of data gathering instrument. The analysis and comparison of the elements of professional ethics curriculum in the top nursing school were performed based on bereday’s model which was consisted of four steps of description, interpretation, juxtaposition and comparison. Results: According to the findings, in the top nursing schools, use of integration (9 schools), student-centered strategy (2 schools), community- centered strategy (7 schools), outcome-based strategy, problem-solving and learning methods based on community needs was among the strategies used to support learners. Moreover, in evaluating the students, in addition to knowledge assessment through multiple choice and paper tests, skill measuring methods such as essay writing, practical work in the laboratory, case studies, poster presentations, reflection, portfolio, continuous assessment of practical skills, class activity and OSCE were used. Discussion and conclusionAccording to the results of this study, it is suggested that due to the professional values, Islamic culture and society needs, the appropriate educational outcomes of professional ethics curriculum will be determined and the content, the style of presentation, methods of teaching and assessment in accordance with the determined outcomes would be revised. Keywords: Comparative study, Bereday`s model, Curriculum, Professional Ethics, Nursing
موضوع :
کلیدواژه : مطالعه تطبیقی، الگوی بردی، برنامه درسی، اخلاق حرفه‌ای، پرستاری ‏

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:270225
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۸
کاربران آنلاین:45
بازدید امروز:299
بازدید کل:1971350

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN