صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : ربیعی، ناهید
عنوان اصلی : بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر بحث گروهی در خود مراقبتی زنان آسیب پذیر جهت پیشگیری از ابتلا به ایدز ، شهر کرج در سال ‮‭۱۳۹۳-۹۴‬
پژوهشگر : /ناهید ربیعی
استاد راهنما : ؛ طیبه فصیحی هرندی
استاد مشاور : ؛ مصطفی قربانی
محل تحصیل : علوم پزشکی البرز
محل تحصیل : : بهداشت
سال تحصیل : ، ‮‭۱۳۹۵‬
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : آموزش بهداشت
تاریخ دفاع : ‮‭۱۳۹۵/۰۴/۳۰‬
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی البرز
صفحه شمار : ‮‭۱۵۴‬ص‬
چکيده : این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با مداخله‌آموزشی از نوع قبل وبعد به روی ‮‭۴۶‬ زن آسیب پذیر مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری ومرکز ویژه زنان آسیب پذیر بود نمونه ها به صورت نمونه گیری در دسترس از مراکز فوق انتخاب شدند سپس در طی سه مرحله (قبل‌از مداخله ، یک هفته بعد ازمداخله‌و دوماه بعد از مداخله) مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزرا گرد آوری داه ها پرسشنامه ومشتمل بر دو بخش، اطلاعات دمو گرافی وسوالات مربوط به آگاهی ، نگرش ، عملکرد ورفتارهای پر خطر بود. داده ها بااستفاده از نرم افزار ‮‭SPSS‬نسخه ‮‭۱۹‬ وبکارگیری آزمون توصیفی ، آزمون تی ، آالیز واریانس و‮‭ANOA‬ مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند . میانگین ( انحراف معیار) سن افراد تحت مطالعه ‮‭۶/۹‬-+‮‭۳۱/۰۸‬ بود ونمونه های پژوهش دارای محدوده سنی حداقل ‮‭۲۰‬ وحداکثر ‮‭۴۵‬ سال بود ند. ‮‭۷۰‬ درصد نمونه های پژوهش خانه دار بودند. نتایج نشان داد بین متوسط نمره آگاهی ، نگرش وعملکرد نمونه های مورد پژوهش قبل ودو ماه بعد از آموزش تفاوت آماری معنا داری وجود داشت<.‮‭p<0.000۰‬نیز تفاوت آماری معنی داری بین استفاد از کاندوم قبل وبعد از آموزش وجود داشت . انجام مداخلات آموزشی با شیوه های مناسب در افزایش دانش ، تغییرات مثبت نگرش وبهبود عملکرد شرکت کنندگان موثر بوده است اجرای آموزش های مستمر وهدفمند در محیطی حمایتگر وبه دور از پیشداوری و قضاوت در زان آسیب پذیر نیازی مهم ارزیابی می شود.
کلیدواژه : مداخله آموزشی
: بحث گروهی
: ایدز
: زنان آسیب پذیر

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:270034
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۰/۲۵
کاربران آنلاین:37
بازدید امروز:37
بازدید کل:1954268

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN