صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : حاجی باقر تهرانی،صهبا
عنوان اصلی : بررسی اثریون های رایج منابع آبی در حذف سفالکسین با استفاده از جاذب پوکه معدنی (پامیس)
پژوهشگر : /صهبا حاجی باقرتهرانی
استاد راهنما : ؛ محمد نوری سپهر
استاد مشاور : ؛ منصور ضرابی ، میترا رحیم زاده
محل تحصیل : علوم پزشکی البرز
محل تحصیل : : بهداشت
سال تحصیل : ، ‮‭۱۳۹۶‬
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : بهداشت محیط
تاریخ دفاع : ‮‭۱۳۹۶/۰۴/۲۷‬
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی البرز
صفحه شمار : ‮‭۱۷۵‬ص‌مصور‬
چکيده : :درسالهای اخیر نگرانیهای زیادی مبنی بر ورود مواد دارویی و آنتی بیوتیکها و همچنین متابولیتهای حاصل از آنها در محیطهای آبی به وجود آمده است .هدف از کاربرد نیمی از آنتی بیوتیکهای مورد استفاده در جهان درمان و ارتقاء سلامت در دامها وآبزیان میباشد .مشکلات غیر قابل برگشت، تهدید برای اکوسیستم، کاهش سرعت تخریب آلایندهها در محیط زیست، اختلال در سیستم غدد درون ریز موجودات زنده و افزایش مقاومت باکتریها در برابر داروها که در واقع باعث گسترش ژن مقاومت به آنتی بیوتیک در میان جمعیت باکتریایی میشود به دلیل حضور آنتی بیوتیکها درمحیطهای طبیعی میباشد؛ بنابراین این پدیده میتواند تهدیدی برای سلامت انسان باشد .هدف از این مطالعه بررسی اثر یونهای رایج منابع آبی در حذف سفالکسین با استفاده از جاذب پوکه معدنی)پامیس (میباشد.روش تحقیق :در این مطالعه که از نوع مطالعات بنیادی-کاربردی بود آزمایشها به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتری و در راکتور ناپیوسته انجام شد .در این مطالعه از پامیس خام و اصلاحی با اسید کلریدریک به عنوان جاذب آنتی بیوتیک استفاده شد که در مرحله اول مشخصات جاذب با استفاده از تکنیکها) آزمایشهای‮‭XRD‬ ،‮‭BET‬ ،‮‭EDX‬ ،‮‭XRF‬ ، ‮‭FTIR‬ و ‮‭SEM)‬ قبل و بعد از جذب تعیین گردید و سپس در مرحله دوم کارایی پامیس با تغییر دادن متغییرهایی از قبیل زمان، ‮‭PH‬، غلظت پامیس، غلظت سفالکسین، غلظتهای مختلف کلسیم، منیزیم، مس، نیترات، فلوراید، سولفات، کربنات مورد بررسی قرار گرفت .جهت آماده سازی پامیس خام سنگ پامیس از منطقه تیکمه داش استان آذربایجان شرقی تهیه و به اندازه مطلوب برای انجام آزمایش خرد گردید) مش‮‭30). - 20‬پس از شستشوی کافی با آب مقطر دو بار تقطیر در دمای ‮‭150‬ درجه سلسیوس به مدت ‮‭24‬ ساعت خشک گردید .برای تهیه جاذب اصلاح شده، پامیس خام به مدت ‮‭24‬ ساعت در اسید کلریدریک ‮‭1‬ نرمال به صورت غوطه ور قرار داده شد .سپس توسط آب مقطر دو بار تقطیر آبکشی شد تا کدورت آن به کمتر از ‮‭NTU‬ ‮‭1‬ برسد و نهایتا در دمای ‮‭60‬ درجه سلسیوس به مدت ‮‭24‬ ساعت خشک گردید .برای تعیین مشخصات جاذب از آزمایشات‮‭XRD‬ ،‮‭BET‬ ،‮‭EDX‬ ،‮‭XRF‬ ، ‮‭FTIR‬ و ‮‭SEM‬ استفاده شد .برای تعیین ایزوترم و سینتیک جذب از معادلات ایزوترم فروندلیخ، لانگمیر، معادله شبه درجه اول و معادله شبه درجه دوم استفاده شد. یافتهها :نتایج این تحقیق نشان داد که جاذب مورد استفاده ، کارایی بالایی در جذب آنتی بیوتیک سفالکسین از محلولهای آبی دارد .برای آنتی بیوتیک سفالکسین، بیشترین راندمان حذف در زمان تماس ‮‭150‬ دقیقه،‮‭PH =5‬ ، دز جاذب ‮‭5‬ گرم بر لیتر، غلظت آنتی بیوتیک ‮‭10‬ میلی گرم بر لیتر به ترتیب) ‮‭44.75‬ با استفاده از پامیس خام (و) ‮‭55.66‬ با استفاده از پامیس اصلاحی (مشاهده شد .نتیجه گیری :در مطالعه حاضر اثر یونهای رایج منابع آبی در حذف سفالکسین با استفاده از جاذب پوکه معدنی مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به نتایج بدست آمده با افزایش دز جاذب راندمان حذف افزایش مییابد .همین طور با افزایش زمان تماس درصد حذف افزایش مییابد .با افزایش ‮‭PH‬ راندمان حذف کاهش مییابد .با افزایش غلظت آنتی بیوتیک سفالکسین میزان راندمان حذف کاهش مییابد .در این مطالعه پامیس اصلاح شده با اسید کلریدریک در مقایسه با پامیس خام راندمان بهتری در جذب سفالکسین دارد .طبق نتایج بدست آمده از این مطالعه یونها تاثیر چندانی بر روی عمل جذب سفالکسین نداشتند اما عوامل سختی) کلسیم و منیزیوم (و مس بیشتر از کربنات و کربنات بیشتر از سولفات و نیترات بر روی جذب موثر بودند .همچنین راندمان حذف حتی در مقابل مقدار زیادی از یونهای مداخله گر تغییر چندانی نمیکند .بنابراین این روش جذب در حضور یون-های مداخله گر تحمل بالایی دارد و مناسب است .جاذبه الکترواستاتیک، تعاملات آبگریزی و پیوند شیمیایی با گروه های عاملی سطحی جاذب، مکانیسمهای اولیه برای حذف سفالکسین میباشند .در این مطالعه جذب از معادله ایزوترم فرندلیخ و معادله سینتیک شبه درجه دوم پیروی میکند .
کلیدواژه : جذب
: پامیس
: سفالکسین
: کاتیون ها
: آنیون ها

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:270225
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۸
کاربران آنلاین:43
بازدید امروز:296
بازدید کل:1971347

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN