صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : مهوش ورنوسفادرانی، عباس
: Mahvash Vernosfaderani, Abbas
عنوان اصلی : اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر کم شنوای ‮‭۱۲‬ تا ‮‭۱۶‬ سالیه فراگیر شهر اراک
عنوان اصلی به زبان ديگر : ‮‭The effectiveness of life skills training on enhancing the social skills of 12-16 years old male students with hearing impairment in inclusive schools of Arak‬
استاد راهنما : / نرگس ادیب سرشکی
استاد مشاور : ؛ گیتا موللی
محل تحصیل : دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی
محل تحصیل : : ‮‭university of social welfare and rehabilitation‬
سال تحصیل : ، ‮‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی و آموزش کودکان استثنایی
دانشگاه/ دانشکده : دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی
صفحه شمار : ‮‭۱۲۰‬ص‬
چکيده : هدف کلی این پژوهش، تعیین تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر کم‌شنوای ‮‭۱۲‬تا‮‭۱۶‬سال‍ مدارس فراگیر بود .روش :طرح پژوهش از نوع مطالعات آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون، همراه با گروه کنترل بود .از تعداد ‮‭۳۶‬ دانش‌آموز پسر کم‌شنوای ‮‭۱۲‬تا‮‭۱۶‬ساله که در مدارس فراگیر) تلفیقی (شهر اراک در سال تحصیلی ‮‭۱۱۳۹-۱۳۹۰‬مشغول به تحصیل بودند، ‮‭۳۰‬ نفر از آنان پس از اعمال ملاک‌های ورودی، واجد شرایط ورود به مطالعه شناخته شدند و به‌صورت تصادفی، به دو گروه ‮‭۱۵‬نفر آزمایش و کنترل تقسیم شدند .سپس، معلمان دانش‌آموزان منتخب پرسش‌نام‍ مهارت‌های اجتماعی) الیوت و گرشام، ‮‭۱۹۹۰‬ (را تکمیل کردند .گروه آزمایشی هفته‌ای دوبار و طی ‮‭۱۴‬ جلس‍ دوساعته، مهارت‌های زندگی را آموزش دیدند .پس‌آزمون مقیاس درجه‌بندی مهارت‌های اجتماعی بلافاصله بعد از اجرای آموزش، برای هر دو گروه اجرا شد .برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، روش‌های آمار توصیفی و آزمون‌های آماری کولموگروف اسمیرنوف و آزمون تی مستقل و تحلیل هم‌پراکنش به‌کار گرفته شد .یافته‌ها :گروه آزمایش نسبت‌به گروه کنترل، عملکرد بهتری در پس‌آزمون مقیاس درجه‌بندی مهارت‌های اجتماعی داشت>‮‭(P‬ ‮‭۰۰۱۰‬ .(همچنین، تفاوت دو گروه تحت‌مطالعه در مؤلفه‌های همکاری و ابراز وجود و خویشتن‌داری ازنظر آماری معنادار بود>‮‭(P‬ ‮‭۰۰۱۰‬ .(نتیجه‌گیری :درمجموع، می‌توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت‌های زندگی موجب افزایش مهارت‌های اجتماعی به‌صورت کلی و به‌صورت اختصاصی، موجب افزایش همکاری و ابراز وجود و خویشتن‌داری در دانش‌آموزان پسر کم‌شنوای ‮‭۱۲‬تا‮‭۱۶‬سال‍ مدارس فراگیر می‌شود .کلیدواژه‌ها :دانش‌آموزان کم‌شنوا، مدارس فراگیر، مهارت‌های زندگی، مهارت‌های اجتماعی .
: ‮‭post test with control group design was used. thirty 12-16 years-old male students with hearing impairment in inclusive schools of Arak were randomly selected and assigned to an experimenta group l(15 students) and a control group(15 students).The pre test of Social Skills Rating Scale (SSRS) was completed by students teacher. The experimental group received life skills training two times a week and each session took two hours. Life skills training lasted in 14 weeks. Social Skills Rating Scale (Gresham & Elliot, 1990) was used in pre test and post test. Post test for SSRS1 were administered immediately after intervention.Data Analyzes: for analyzing data, Kolmogorov- smirnov, Independent T test and ANCOVA were applied.Findings: The experimental group had better results in their social skills than the control group. Also, they had higher grades in cooperation, self control and assertion skills than control group (p</001).Conclusion: Life skills training significantly increased the Social skills in general and Cooperation skills, Self control skills and Assertion skills in male students with hearing impairment in inclusive schools.Key word: Life skills, Social skills, Hearing impaired and Inclusive schools -Social‬ ت ‮‭Objective: The purpose of this research was to determine the effectiveness of life skills training on enhancing the social skills of 12-16 years-old male students with hearing impairment in inclusive schools.Method: semi-experimental study with pre test‬

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:259353
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۲/۲۶
کاربران آنلاین:103
بازدید امروز:424
بازدید کل:2018212

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN