صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : حسینی، زهرا
عنوان اصلی : بررسی تاثیر مشاوره گروهی بلوغ مبتنی بر حل مساله بر نگرانی های سلامتی دختران نوجوان تهران
پژوهشگر : /زهرا حسینی
استاد راهنما : ؛ نعیمه اکبری‌ترکستانی
استاد مشاور : ؛ عابد مجیدی
محل تحصیل : علوم پزشکی اراک
محل تحصیل : : پزشکی
سال تحصیل : ، ‮‭۱۳۹۸‬
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مشاوره در مامایی
تاریخ دفاع : ‮‭۱۳۹۸/۰۷/۱۷‬
دانشگاه/ دانشکده : علوم پزشکی اراک
صفحه شمار : ‮‭۶۸‬ص.‬
چکيده : کشور ما با داشتن سرمایه عظیمی از نوجوانان، نیازمند برنامه ریزی های دقیق و توجه به نیازهای سلامت این گروه می باشد .در این بین سلامت دختران نوجوان به دلایل فرهنگی و اجتماعی دارای اهمیت ویژه ای می باشد .در جامعه ما به دلایل فرهنگی، اکثر دختران نوجوان از اطلاعات صحیح در مورد بلوغ و بهداشت باروری محروم هستند که سبب ایجاد نگرانی های سلامتی آنان می شود .عوامل زیادی در کاهش نگرانی های سلامتی دوران بلوغ موثرند که یکی از مهمترین آن ها مهارت حل مساله است .لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مشاوره گروهی بلوغ مبتنی بر حل مساله بر نگرانی های سلامتی دختران نوجوان تهران در سال ‮‭1397‬ انجام شد .مواد و روش ها :این مطالعه کارآزمایی بالینی، با طرح پیش آزمون پس آزمون بر روی ‮‭60‬ نفر از دانش آموزان دختر‮‭15 - 18‬سال شهر تهران ‮‭(30‬ نفر گروه آزمون و ‮‭30‬ نفر گروه کنترل (که واجد معیارهای ورود به مطالعه بودند به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند انجام شد .داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد نگرانی سلامتی جمع آوری گردید .مداخله به روش بحث گروهی طی ‮‭6‬ جلسه برای گروه آزمون طراحی و بعد از ‮‭2‬ ماه اطلاعات از هر دو گروه جمع آوری و به وسیله آزمون های آماری کای دو، تی مستقل و تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج :بر اساس نتایج مطالعه، قبل از مداخله ی آموزشی در گروه آزمون میانگین نمرات سلامت فردی‮‭90/3‬ ، سلامت جنسی‮‭77/3‬ ، ارتباطات‮‭83/3‬ ، سلامت عاطفی ‮‭43/5‬ و نمره کل نگرانی ‮‭10/16‬ بود که بعد از اجرای مداخله به ترتیب به‮‭53/2‬ ،‮‭03/2‬ ،‮‭97/2‬ ، ‮‭30/3‬ و ‮‭90/10‬ تغییر پیدا کرده بود .که این تغییر در حیطه های سلامت جنسی، سلامت عاطفی و نمره کل نگرانی معنی دار بود .(>‮‭(001/0P‬ نتیجه گیری :با توجه به ویژگی های خاص دوره نوجوانی و تاثیر آن در بزرگسالی و همچنین کاهش معنادار میزان نگرانی سلامتی بین دو گروه آزمون و کنترل، در پس از مداخله نسبت به قبل از مداخله حاکی از اثربخشی مداخله بحث گروهی بر نگرانی سلامتی دختران نوجوان می باشد .کلمات کلیدی :مشاوره گروهی بلوغ ، نگرانی سلامتی ، دختران نوجوان
: Introduction: Our country with a large capital of teenagers needs exact planning and attention to health needs of this group. Furthermore, health of teenage girls has particular importance because of cultural and social reasons. In the society for cultural reasons, most of teenage girls are deprived from proper information about maturity or pregnancy health which cause health concerns. Many factors impact on reducing health concerns in adolescents which one important is problem-solving skill. Therefore, this study aimed to determine the impact of group discussion based on problem-solving on health concerns in teenage girls in Tehran 2018. Materials and methods: This clinical trial study with pre-test and post-test pattern was performed on 60 teenage girl student aged between 15-18 years old (30 cases and 30 controls) from Tehran who were selected randomly. Data were collected using demographic and health-concern questionnaire. Intervention in group discussion way designed for case group in six session and data were collected after two months from both groups. Data were analyzed by Chi-square test and t-test. Results: Based on the results of the study, before the intervention in case group, the average score was for personal health 3.90, sexual health 3.77, communication 3.83, emotional health 5.43 and total concern score 16.10. After intervention they changed to 2.53, 2.03, 2.97, 3.30 and 10.90. these changes in sexual health, emotional health and total score were significant. Conclusions: Due to specific characteristics of adolescent and its important impact on adult life and also significant reduce of health concerns between case and control group in compared with before and after intervention indicates the effectiveness of group discussion intervention on adolescent girls' health concerns. Key Words: Adolescent group discussion, health concern, teenage girls
کلیدواژه : مشاوره
: روان‌درمانی گروهی
: بلوغ

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:306270
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۱۲/۲۷
کاربران آنلاین:156
بازدید امروز:1428
بازدید کل:2751667

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN