آمار منابع - بانک اطلاعاتی جامع اطلاع رسانی پایان نامه های کشور
صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنما
دانشگاه / دانشکده
دانشگاه علوم پزشکی تهران ( ۵۶۶۸۲ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( ۳۴۶۹۶ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
دانشگاه علوم پزشکی ایران ( ۲۱۷۵۹ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( ۱۶۷۳۱ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( ۱۶۳۵۹ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( ۱۵۹۶۰ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
دانشگاه علوم پزشکی اهواز ( ۱۱۲۷۹ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
دانشگاه علوم پزشکی کرمان ( ۶۱۷۱ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ( ۵۶۰۱ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
دانشگاه علوم پزشکی قزوین ( ۵۲۳۸ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
دانشگاه علوم پزشکی همدان ( ۳۹۹۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ( ۳۸۱۷ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۵
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ( ۳۶۲۸ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
دانشگاه علوم پزشکی بابل ( ۳۳۴۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( ۳۳۰۲ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( ۲۳۵۲ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
دانشگاه علوم پزشکی کاشان ( ۱۹۵۰ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
دانشگاه علوم پزشکی سمنان ( ۱۷۷۹ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس( هرمزگان) ( ۱۴۹۶ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
دانشگاه علوم پزشکی زنجان ( ۱۴۹۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ( ۱۴۲۰ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ( ۱۲۹۸ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
دانشگاه علوم پزشکی اراك ( ۱۲۴۰ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
دانشگاه علوم پزشکی گلستان ( ۱۰۴۸ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ( ۷۷۱ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ( ۷۴۹ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
دانشگاه علوم پزشکی لرستان ( ۷۴۶ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ( ۶۲۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ( ۵۱۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
دانشگاه علوم پزشکی جهرم ( ۴۵۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
دانشگاه علوم پزشکی گناباد ( ۴۰۹ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
دانشگاه علوم پزشکی ایلام ( ۳۷۱ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
دانشگاه علوم پزشکی فسا ( ۳۳۸ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
دانشگاه علوم پزشکی زابل ( ۳۱۰ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ( ۳۰۲ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
انستیتو پاستور ( ۲۹۲ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
دانشگاه علوم پزشکی قم ( ۲۲۶ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ( ۲۲۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد (خراسان شمالی) ( ۱۱۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
دانشکده علوم پزشکی تربت حيدريه ( ۳۰ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
دانشگاه علوم پزشکی جيرفت ( ۲۰ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
دانشگاه علوم پزشکی البرز ( ۵ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
دانشکده علوم پزشکی آبادان ( ۵ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
دانشکده علوم پزشکی اسفراین ( 0 )
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (فاقد پایان نامه)
دانشگاه علوم پزشکی بم (فاقد پایان نامه)
دانشکده علوم پزشکی بهبهان (فاقد پایان نامه)
دانشکده علوم پزشکی تربت جام ( 0 )
دانشکده علوم پزشکی خلخال ( 0 )
دانشکده علوم پزشکی خمین ( 0 )
دانشگاه علوم پزشکی دزفول (فاقد پایان نامه)
دانشکده علوم پزشکی ساوه (فاقد پایان نامه)
دانشکده علوم پزشکی سراب ( 0 )
دانشگاه علوم پزشکی سیرجان (فاقد پایان نامه)
دانشکده علوم پزشکی شوشتر ( 0 )
دانشگاه علوم پزشکی کردستان ( 0 )
دانشکده علوم پزشکی گراش ( 0 )
دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( 0 )
دانشکده علوم پزشکی لارستان ( 0 )
دانشگاه علوم پزشکی مراغه ( 0 )
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور (فاقد پایان نامه)
دانشگاه علوم پزشکی یزد ( 0 )
استاد راهنما/مشاور
علی وکیلی ( ۴۱۰ )
فتح‌اله اعلم ( ۴۰۰ )
سیاسی ( ۲۶۸ )
خسرو ثائبی ( ۲۲۸ )
بهرام آیرملو ( ۲۰۱ )
بهمن نواب زاده نوابی ( ۱۹۴ )
سیمجور ( ۱۹۲ )
ثائبی خسرو ( ۱۶۹ )
نفیسی، ابوتراب ( ۱۶۸ )
وکیلی ( ۱۴۸ )
امامی ( ۱۴۳ )
شیرزادی، مصطفی ( ۱۴۱ )
احمدرضا دهپور ( ۱۳۸ )
الیاسی حسین ( ۱۳۴ )
عباس شفیعی ( ۱۳۲ )
رحیم قادری نژاد ( ۱۳۰ )
منوچهر قارونی ( ۱۲۸ )
آیرملو بهرام ( ۱۲۴ )
اردوبادی ( ۱۱۵ )
صادق پیروز عزیزی ( ۱۱۲ )
عشایری، حسن ( ۱۰۹ )
ضیایی، جلال ( ۱۰۵ )
ایرج موبدی ( ۱۰۵ )
محمد مرشد ( ۱۰۰ )
علیرضا احسنی ( ۹۶ )
میردامادی، محمد ( ۹۵ )
ایران رشیدی ( ۹۴ )
حسنی، ولی الله ( ۹۴ )
یحیی عدل ( ۹۴ )
مینو محرز ( ۹۳ )
سلطانزاده محمدحسین ( ۹۲ )
ایرج ناظری ( ۹۰ )
اتوکش، حسن ( ۹۰ )
زارع، محمد ( ۸۸ )
کیافر ( ۸۸ )
محمدرضا زرین دست ( ۸۸ )
لقمان ادهم ( ۸۶ )
نواب، عبدالباقی ( ۸۵ )
مسعود رضائی ( ۸۴ )
یعقوب آئینه‌چی ( ۸۴ )
دکتر جعفر مسعود ( ۸۳ )
محسن نفیسی؛ - ( ۸۳ )
نواب زاده نوابی بهمن ( ۸۲ )
محسن نفیسی ( ۸۱ )
حفیظی ( ۷۸ )
غلیانی، پریچهر ( ۷۶ )
وثوق، پروانه ( ۷۴ )
سعید طالبیان ( ۷۴ )
سیروس ایزدی ( ۷۴ )
حمید محسنین ( ۷۴ )
کلیدواژه
Oral Medicine ( ۱۶۵۷ )
اطفال ( ۱۵۷۳ )
کودکان ( ۱۳۳۰ )
جراحی ( ۱۲۷۸ )
Risk Factors ( ۱۰۴۹ )
عوامل خطر ( ۱۰۲۷ )
دندانپزشکی ( ۹۰۶ )
پوست ( ۸۲۴ )
کیفیت زندگی ( ۸۱۸ )
آگاهی ( ۷۹۶ )
Treatment Outcome ( ۷۹۰ )
نتیجه درمان ( ۷۸۶ )
کودک ( ۷۸۴ )
بیهوشی ( ۷۸۴ )
قلب ( ۷۷۶ )
تهران ( ۷۷۳ )
زنان ( ۷۶۱ )
بیماران بستری ( ۷۵۴ )
Child ( ۷۴۸ )
داخلی ( ۷۴۵ )
درمان ( ۷۲۴ )
پاتولوژی ( ۷۱۷ )
Prosthodontics ( ۶۹۵ )
عوارض پس از عمل جراحی ( ۶۸۴ )
نگرش ( ۶۷۷ )
تشخیص افتراقی ( ۶۵۰ )
افسردگی ( ۶۴۴ )
Maxillofacial Surgery ( ۶۴۱ )
Postoperative Complications ( ۶۱۷ )
Inpatients ( ۶۱۵ )
Quality of Life ( ۶۰۵ )
Periodontics ( ۶۰۰ )
اردبیل - ایران ( ۵۹۱ )
Awareness ( ۵۷۹ )
بهداشت عمومی ( ۵۷۶ )
Diagnosis, Differential ( ۵۷۳ )
تشخیص ( ۵۶۹ )
آبستنی ( ۵۶۶ )
زنان وزایمان ( ۵۳۴ )
Attitude ( ۵۲۹ )
Orthodontics ( ۵۲۵ )
Pediatric Dentistry ( ۵۲۲ )
رادیولوژی ( ۵۱۷ )
درد ( ۵۱۲ )
پرسشنامه ها ( ۵۰۲ )
بیماران ( ۴۹۶ )
Questionnaires ( ۴۷۳ )
چشم ( ۴۷۲ )
ترمیمی ( ۴۶۳ )
گیاهان شفابخش ( ۴۶۲ )

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :67
تعداد پایان نامه ها:229135
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۰۵/۲۴
کاربران آنلاین:28
بازدید امروز:685
بازدید کل:1285884

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81455199-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN