آمار منابع - بانک اطلاعاتی جامع اطلاع رسانی پایان نامه های کشور
صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
دانشگاه / دانشکده
دانشگاه علوم پزشکی تهران ( ۵۷۲۰۵ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( ۳۸۲۷۷ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
دانشگاه علوم پزشکی ایران ( ۲۱۹۲۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ( ۲۰۴۷۹ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( ۱۷۶۱۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( ۱۷۱۴۵ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( ۱۵۹۶۰ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ( ۱۱۱۰۸ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
دانشگاه علوم پزشکی کرمان ( ۶۴۹۶ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
دانشگاه علوم پزشکی یزد ( ۵۵۵۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
دانشگاه علوم پزشکی قزوین ( ۵۲۴۲ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
دانشگاه علوم پزشکی همدان ( ۴۱۰۱ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ( ۳۸۶۸ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
دانشگاه علوم پزشکی بابل ( ۳۷۱۸ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ( ۳۶۲۷ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ( ۳۴۱۵ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( ۳۳۰۲ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( ۳۱۶۶ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( ۲۳۵۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
دانشگاه علوم پزشکی سمنان ( ۲۱۴۱ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
دانشگاه علوم پزشکی کاشان ( ۱۹۸۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس( هرمزگان) ( ۱۵۸۰ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
دانشگاه علوم پزشکی زنجان ( ۱۴۹۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ( ۱۴۲۰ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ( ۱۳۷۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
دانشگاه علوم پزشکی اراك ( ۱۳۱۸ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
دانشگاه علوم پزشکی گلستان ( ۱۰۸۶ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
دانشگاه علوم پزشکی کردستان ( ۹۶۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ( ۸۲۸ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
دانشگاه علوم پزشکی لرستان ( ۷۷۱ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ( ۷۴۹ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ( ۷۰۶ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ( ۵۱۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
دانشگاه علوم پزشکی جهرم ( ۴۷۷ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
دانشگاه علوم پزشکی گناباد ( ۴۳۱ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
دانشگاه علوم پزشکی ایلام ( ۴۲۸ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
دانشگاه علوم پزشکی زابل ( ۳۵۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
دانشگاه علوم پزشکی فسا ( ۳۴۷ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ( ۳۴۲ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
انستیتو پاستور ( ۳۰۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ( ۲۴۲ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
دانشگاه علوم پزشکی قم ( ۲۲۶ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد (خراسان شمالی) ( ۱۱۷ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
دانشگاه علوم پزشکی جيرفت ( ۲۰ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
دانشگاه علوم پزشکی البرز ( ۱۶ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
دانشکده علوم پزشکی آبادان ( ۵ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
دانشکده علوم پزشکی اسفراین ( 0 )
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (فاقد پایان نامه)
دانشگاه علوم پزشکی بم (فاقد پایان نامه)
دانشکده علوم پزشکی بهبهان (فاقد پایان نامه)
دانشکده علوم پزشکی تربت جام ( 0 )
دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه ( 0 )
دانشکده علوم پزشکی خلخال ( 0 )
دانشکده علوم پزشکی خمین (فاقد پایان نامه)
دانشگاه علوم پزشکی دزفول (فاقد پایان نامه)
دانشکده علوم پزشکی ساوه (فاقد پایان نامه)
دانشکده علوم پزشکی سراب ( 0 )
دانشگاه علوم پزشکی سیرجان (فاقد پایان نامه)
دانشکده علوم پزشکی شوشتر ( 0 )
دانشکده علوم پزشکی گراش ( 0 )
دانشکده علوم پزشکی لارستان ( 0 )
دانشگاه علوم پزشکی مراغه ( 0 )
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور (فاقد پایان نامه)
استاد راهنما/مشاور
علی وکیلی ( ۴۱۰ )
فتح‌اله اعلم ( ۴۰۰ )
سیاسی ( ۲۶۸ )
خسرو ثائبی ( ۲۲۸ )
بهرام آیرملو ( ۲۰۱ )
بهمن نواب زاده نوابی ( ۱۹۴ )
سیمجور ( ۱۹۲ )
ثائبی خسرو ( ۱۶۹ )
نفیسی، ابوتراب ( ۱۶۸ )
وکیلی ( ۱۴۹ )
امامی ( ۱۴۳ )
شیرزادی، مصطفی ( ۱۴۱ )
احمدرضا دهپور ( ۱۳۹ )
محمد برزگرجلالی ( ۱۳۷ )
الیاسی حسین ( ۱۳۴ )
عباس شفیعی ( ۱۳۲ )
رحیم قادری نژاد ( ۱۳۰ )
محمدحسین زرین تن ( ۱۲۹ )
منوچهر قارونی ( ۱۲۸ )
آیرملو بهرام ( ۱۲۴ )
اردوبادی ( ۱۱۵ )
صادق پیروز عزیزی ( ۱۱۲ )
جواد فرید ( ۱۱۰ )
عشایری، حسن ( ۱۰۹ )
ضیایی، جلال ( ۱۰۵ )
ایرج موبدی ( ۱۰۵ )
محمد مرشد ( ۱۰۰ )
ایران رشیدی ( ۹۸ )
علیرضا احسنی ( ۹۶ )
میردامادی، محمد ( ۹۵ )
حسنی، ولی الله ( ۹۴ )
مسعود کریم ( ۹۴ )
یحیی عدل ( ۹۴ )
اتوکش، حسن ( ۹۳ )
زارع، محمد ( ۹۲ )
سلطانزاده محمدحسین ( ۹۲ )
مینو محرز ( ۹۱ )
ایرج ناظری ( ۹۰ )
کیافر ( ۸۸ )
محمدرضا زرین دست ( ۸۸ )
مسعود رضائی ( ۸۷ )
لقمان ادهم ( ۸۶ )
نواب، عبدالباقی ( ۸۵ )
یعقوب آئینه‌چی ( ۸۴ )
محسن نفیسی؛ - ( ۸۳ )
دکتر جعفر مسعود ( ۸۳ )
نواب زاده نوابی بهمن ( ۸۲ )
قربان محمدیان ( ۸۲ )
محسن نفیسی ( ۸۱ )
حفیظی ( ۷۸ )
کلیدواژه
CD ( ۱۷۳۷ )
Oral Medicine ( ۱۶۷۱ )
اطفال ( ۱۵۱۲ )
کودکان ( ۱۴۳۵ )
جراحی ( ۱۳۱۴ )
Risk Factors ( ۱۰۸۰ )
عوامل خطر ( ۱۰۶۰ )
دندانپزشکی ( ۹۱۷ )
CD-ROM ( ۸۹۴ )
بیهوشی ( ۸۹۰ )
کیفیت زندگی ( ۸۸۲ )
داخلی ( ۸۷۵ )
آگاهی ( ۸۵۷ )
پوست ( ۸۵۱ )
زنان ( ۸۴۴ )
قلب ( ۸۱۳ )
Treatment Outcome ( ۸۰۸ )
نتیجه درمان ( ۸۰۴ )
تهران ( ۷۹۰ )
بیماران بستری ( ۷۶۹ )
Child ( ۷۶۷ )
نگرش ( ۷۳۶ )
درمان ( ۷۳۴ )
پاتولوژی ( ۷۲۶ )
Prosthodontics ( ۷۱۹ )
کودک ( ۷۱۸ )
عوارض پس از عمل جراحی ( ۶۹۷ )
افسردگی ( ۶۹۴ )
تشخیص افتراقی ( ۶۵۲ )
Maxillofacial Surgery ( ۶۴۶ )
Inpatients ( ۶۲۵ )
Postoperative Complications ( ۶۲۲ )
Periodontics ( ۶۱۴ )
Awareness ( ۵۹۸ )
آبستنی ( ۵۸۲ )
بهداشت عمومی ( ۵۸۰ )
Quality of Life ( ۵۷۹ )
تشخیص ( ۵۷۹ )
Diagnosis, Differential ( ۵۷۲ )
درد ( ۵۶۱ )
رادیولوژی ( ۵۶۱ )
Attitude ( ۵۵۳ )
زنان وزایمان ( ۵۴۵ )
Orthodontics ( ۵۴۴ )
پرسشنامه ها ( ۵۳۲ )
Pediatric Dentistry ( ۵۳۱ )
بیماران ( ۵۲۸ )
چشم ( ۵۱۷ )
اضطراب ( ۵۰۸ )
Questionnaires ( ۴۹۳ )

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:264767
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۰۹/۲۲
کاربران آنلاین:4041
بازدید امروز:1274
بازدید کل:1633773

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN