صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
رکورد قبلیرکورد بعدی
سرشناسه : اسلامی تبار، سعید
عنوان اصلی : بررسی مقایسه ای روش نبولایزربا روش تزریق داخل تراشه ای لیدوکائین در کاهش درد و رفلکس سرفه حین برونکوسکوپی در بیمارستان واسعی سبزوار درسال1397
پژوهشگر : سعید اسلامی تبار
استاد راهنما : موسی الرضا تدین فر، اصغرکاظم زاده
استاد مشاور : محمد قلی زاده، محمدحسن رخشانی
محل تحصیل : علوم پزشکی سبزوار/دانشکده پرستاری
سال تحصیل : ۱۳۹۸
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری مراقبتهای ویژه
تاریخ دفاع : ۹۸/۰۶/۲۰
صفحه شمار : ‮س،‭۱۰۳‬ص‬جدول، نمودارسی دی
چکيده : عنوان: بررسی مقایسه¬ای روش نبولایزر با روش تزریق داخل تراشه¬ای لیدوکائین در کاهش درد و رفلکس سرفه حین برونکوسکوپی در بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1397.مقدمهبرونکوسکوپی منعطف یکی از روش¬های ارزیابی راه¬های هوایی می¬باشد که با اهداف تشخیصی یا درمانی برای افراد با مشکلات ریوی انجام می¬شود. بیمارانی که تحت برونکوسکوپی قرار می¬گیرند، از درد و سرفه واحساس خفگی رنج می برند و برای آن¬ها خاطره ناخوشایندی می¬شود لذا بی¬حسی موضعی مناسب راه¬های هوایی یک نکته کلیدی در کاهش درد وسرفه بیماران حین برونکوسکوپی می¬باشد که به این منظور از لیدوکائین به روش¬های مختلف استفاده می¬شود. این مطالعه با هدف مقایسه روش نبولایزر با روش تزریق داخل تراشه¬ای از راه کانال¬کار برونکوسکوپ در کاهش درد ورفلکس سرفه بیماران حین برونکوسکوپی انجام گرفته است.مواد و روش هااین مطالعه کارآزمایی بالینی از مهر 1397 تا اردیبهشت 1398 بر روی 96 بیمار مراجعه کننده به مرکز برونکوسکوپی بیمارستان واسعی سبزوار انجام گرفت. بیماران به دوگروه 48تایی تقسیم شدند و گروه کنترل به وسیله تزریق لیدوکائین ازطریق کانال کار برونکوسکوپ و گروه مداخله بوسیله نبولایزر لیدوکائین تحت بی¬حسی قرار گرفته و تحت برونکوسکوپی قرار گرفتند. حین پروسیجر تعداد سرفه های بیماران شمارش شده و پس از اتمام پروسیجر نمره درد بیماران با ابزار عددی درد سنجیده شده و اطلاعات حاصل با نرم افزارspss آنالیز و مورد مقایسه قرار گرفتند.نتایج نتایج آزمون های کای- دو و فیشر نشان داد که اطلاعات دموگرافیک افراد در دو گروه تفاوت معناداری نداشته است (05/0 p>) در بررسی متغیر درد با استفاده از آزمون رگرسیون خطی، نشان داد که نمره درد افراد گروه نبولایزر (08/0 ± 54/1) نسبت به نمره دردگروه تزریق (26/0± 5/2) به طورمعنی داری کمتربوده است (013/0p=). همچنین دربررسی تعداد سرفه ها، آزمون رگرسیون پواسن نشان داد که، بین تعداد سرفه افرادگروه نبولایزر (93/2 ± 22/35)، و افراد گروه تزریق (96/5 ± 85/48) تفاوت آماری معنی داری وجود داشته است (0001/0p<).نتیجه گیرینتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از روش نبولایزر لیدوکائین نسبت به تزریق داخل تراشه¬ای آن، در کاهش تعداد سرفه بیماران و هم کاهش درد آن¬ها موثرتر بوده وتفاوت از نظر آماری معنی دار بوده است واستفاده از نبولایزر یک روش ایمن و موثر در ایجاد بی¬حسی موضعی برای انجام برونکوسکوپی است.واژگان کلیدی : برونکوسکوپی _ بی¬حسی – تزریق داخل تراشه – درد – سرفه - نبولایزر
موضوع : برونکوسکوپی
: Bronchoscopy
: تزریق
: Injections
: بی‌حسی موضعی
: Local Anesthesia
: سرفه
: Cough
کلیدواژه : برونکوسکوپی
: بی حسی
: تزریق داخل تراشه
: درد
: سرفه

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:308452
آخرین بروزرسانی:۱۳۹۹/۰۵/۱۵
کاربران آنلاین:329
بازدید امروز:5969
بازدید کل:4459598

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN