آمار منابع - بانک اطلاعاتی جامع اطلاع رسانی پایان نامه های کشور
صفحه اصلیگزارش آماریکتابخانه های مرکزیراهنماورود
دانشگاه / دانشکده
دانشگاه علوم پزشکی تهران ( ۶۴۷۲۸ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( ۵۰۳۱۵ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( ۴۳۶۴۲ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
دانشگاه علوم پزشکی ایران ( ۲۵۶۵۷ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( ۱۹۰۴۶ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( ۱۸۱۷۱ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ( ۱۸۰۲۱ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ( ۱۲۷۷۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمان ( ۸۳۷۵ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
دانشگاه علوم پزشکی همدان ( ۵۸۲۷ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
دانشگاه علوم پزشکی یزد ( ۵۷۶۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ( ۵۳۵۵ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
دانشگاه علوم پزشکی قزوین ( ۵۰۵۰ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ( ۴۹۶۱ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ( ۴۹۲۶ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( ۴۸۹۱ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
دانشگاه علوم پزشکی بابل ( ۴۷۷۷ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( ۴۴۳۷ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس( هرمزگان) ( ۳۵۵۷ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( ۲۹۰۷ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
دانشگاه علوم پزشکی زنجان ( ۲۵۷۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
دانشگاه علوم پزشکی سمنان ( ۲۴۶۸ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
دانشگاه علوم پزشکی کاشان ( ۲۴۲۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
دانشگاه علوم پزشکی اراك ( ۲۰۱۸ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ( ۱۷۷۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ( ۱۷۶۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
دانشگاه علوم پزشکی گلستان ( ۱۵۹۷ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
دانشگاه علوم پزشکی کردستان ( ۱۴۲۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ( ۱۴۲۲ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ( ۱۴۱۱ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
دانشگاه علوم پزشکی لرستان ( ۱۱۴۴ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ( ۱۰۸۰ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
دانشگاه علوم پزشکی گناباد ( ۸۷۷ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ( ۷۵۶ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
دانشگاه علوم پزشکی ایلام ( ۶۵۰ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
دانشگاه علوم پزشکی جهرم ( ۶۱۱ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ( ۵۹۹ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
دانشگاه علوم پزشکی زابل ( ۴۵۲ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
دانشگاه علوم پزشکی فسا ( ۴۱۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ( ۴۱۱ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
دانشگاه علوم پزشکی قم ( ۳۶۸ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
انستیتو پاستور ( ۳۵۳ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد (خراسان شمالی) ( ۳۱۵ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
دانشگاه علوم پزشکی جيرفت ( ۱۳۱ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
دانشگاه علوم پزشکی البرز ( ۸۹ )
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
دانشگاه علوم پزشکی بم ( ۳۹ )
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
دانشگاه علوم پزشکی آبادان ( 0 )
دانشکده علوم پزشکی اسفراین ( 0 )
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (فاقد پایان نامه)
دانشگاه علوم پزشکی بم (فاقد پایان نامه)
دانشکده علوم پزشکی بهبهان (فاقد پایان نامه)
دانشکده علوم پزشکی تربت جام ( 0 )
دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه ( 0 )
دانشکده علوم پزشکی خلخال ( 0 )
دانشکده علوم پزشکی خمین (فاقد پایان نامه)
دانشگاه علوم پزشکی دزفول (فاقد پایان نامه)
دانشکده علوم پزشکی ساوه (فاقد پایان نامه)
دانشکده علوم پزشکی سراب ( 0 )
دانشگاه علوم پزشکی سیرجان (فاقد پایان نامه)
دانشکده علوم پزشکی شوشتر ( 0 )
دانشکده علوم پزشکی گراش ( 0 )
دانشکده علوم پزشکی لارستان ( 0 )
دانشگاه علوم پزشکی مراغه ( 0 )
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور (فاقد پایان نامه)
استاد راهنما/مشاور
‏دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی ( ۳۳۵۸ )
‏دانشگاه علوم پزشکی مشهد.‏ ، دانشکده پرستاری و مامایی ( ۱۷۵۶ )
‏دانشگاه علوم پزشكي تهران ( ۱۷۰۱ )
دانشکده پزشکی ( ۱۴۱۴ )
دانشگاه علوم پزشکی بابل ( ۱۳۸۲ )
اسماعیلی،،‏ حبیب الله ( ۵۷۰ )
‏دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( ۵۰۳ )
‏دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ( ۴۱۹ )
دانشکده داروسازی ( ۴۱۶ )
‏دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی ( ۴۰۸ )
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زاهدان ( ۴۰۶ )
‏دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ( ۳۸۸ )
‏مظلوم،،‏ رضا ( ۳۵۳ )
دانشکده دندانپزشکی ( ۳۳۱ )
حقیقی زاده،،‏ محمدحسین ( ۳۲۴ )
‏علوم پزشکی تهران .‏ دانشکده پیراپزشکی ( ۳۱۷ )
انستیتو روانپزشکی تهران ( ۳۱۲ )
همتی، ،علی اصغر ( ۳۰۹ )
خدایار، ،محمدجواد ( ۳۰۸ )
‏علوم پزشکی گلستان.‏،دانشکده پزشکی ( ۳۰۱ )
‏‏علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان.‏‏، دانشکده پزشکی گرگان ( ۳۰۰ )
صالحی ،مریم ( ۲۹۱ )
‏دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان ( ۲۹۱ )
ارضی، ،اردشیر ( ۲۶۷ )
‏َدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان.‏، دانشکده پزشکی گرگان ( ۲۶۱ )
رشیدی،،‏ ایران ( ۲۵۸ )
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.. دانشکده پیراپزشکی ( ۲۵۵ )
دانشگاه آزاد اسلامی ( ۲۵۲ )
شاکری ،محمد تقی ( ۲۵۱ )
شاکری،،‏ محمدتقی ( ۲۵۰ )
جراحی؛،لیدا ( ۲۴۶ )
مقیمی پور،،‏ اسکندر ( ۲۴۰ )
مرادی،، عباس ( ۲۳۶ )
دانشکده داروسازی ( ۲۳۶ )
دانشکده بهداشت ( ۲۳۲ )
سلطانیان،‏ ،علیرضا ( ۲۳۰ )
بهنام وشانی،،‏ حمیدرضا ( ۲۲۷ )
قربانی ،،‏ راهب ( ۲۲۷ )
‏دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( ۲۱۷ )
‏علوم پزشکی زاهدان ( ۱۹۵ )
لطیفی،،‏ سیدمحمود ( ۱۸۴ )
‏سیف ربیعی،‏، محمدعلی ( ۱۸۳ )
فرهادیان،‏، مریم ( ۱۸۱ )
‏کریمی مونقی،،‏ حسین ( ۱۷۷ )
روانشاد؛،یلدا ( ۱۶۹ )
صالحی،،مریم ( ۱۶۹ )
جراحی،،لیدا ( ۱۶۷ )
‏دانشکده دندانپزشکی ( ۱۶۶ )
صاکی،،‏ نادر ( ۱۶۱ )
سیاهپوش،،‏ امیر ( ۱۶۱ )
کلیدواژه
اطفال ( ۲۳۵۲ )
جراحی ( ۲۱۶۱ )
کودکان ( ۱۹۹۷ )
کیفیت زندگی ( ۱۵۴۲ )
Risk Factors ( ۱۳۸۳ )
ترمیمی ( ۱۳۳۶ )
عوامل خطر ( ۱۲۸۰ )
آگاهی ( ۱۲۵۶ )
ارتودنسی ( ۱۲۲۱ )
پریو ( ۱۲۰۰ )
افسردگی ( ۱۱۷۷ )
پروتز ( ۱۱۴۸ )
Child ( ۱۱۳۶ )
پاتولوژی ( ۱۱۰۴ )
نگرش ( ۱۰۶۶ )
بیهوشی ( ۱۰۴۸ )
پرسشنامه ها ( ۱۰۴۷ )
Questionnaires ( ۱۰۲۴ )
اضطراب ( ۱۰۲۳ )
زنان ( ۹۹۶ )
داخلی ( ۹۸۶ )
درد ( ۹۸۳ )
نتیجه درمان ( ۹۷۶ )
Treatment Outcome ( ۹۷۶ )
بیماریهای دهان ( ۹۶۰ )
کودک ( ۹۵۶ )
دندانپزشکی ( ۹۵۲ )
قلب ( ۹۲۹ )
اندو ( ۹۱۶ )
پوست ( ۹۱۳ )
رادیولوژی ( ۹۰۵ )
Quality of Life ( ۸۹۷ )
بیماران بستری ( ۸۵۸ )
عوارض پس از عمل جراحی ( ۸۳۳ )
Prevalence ( ۷۸۴ )
دیابت ( ۷۷۵ )
درمان ( ۷۶۹ )
تهران ( ۷۶۳ )
Postoperative Complications ( ۷۵۷ )
بهداشت عمومی ( ۷۴۴ )
Awareness ( ۷۲۲ )
آبستنی ( ۷۱۸ )
Inpatients ( ۶۹۰ )
Attitude ( ۶۸۴ )
تشخیص افتراقی ( ۶۸۰ )
Pregnancy ( ۶۷۴ )
تشخیص ( ۶۵۵ )
سزارین ( ۶۴۴ )
گیاهان شفابخش ( ۶۲۰ )
Rats ( ۶۱۰ )

ارسال پیغام

آمار سامانه

تعداد دانشگاه ها :63
تعداد پایان نامه ها:340334
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۰/۰۶/۲۳
کاربران آنلاین:299
بازدید امروز:3492
بازدید کل:11916564

تماس با ما

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه ۱۳، معاونت تحقیقات و فناوری ، مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی، گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: 81454318-021

توجه

کلیه حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هر استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

DEVELOPED BY PARSAZARAKHSH
COPYRIGHT BY THESIS.RESEARCH.AC.IR ALL RIGHT RESERVED, IRAN, TEHRAN